Geniet een korting van 15%!
Huurdersverzekering | Ethias

Huurdersverzekering

De verzekering op maat voor huurders

Vanaf €91,79/jaar (€7,65/maand)***

Geniet een korting van 15%!
Huurdersverzekering | Ethias

Wat dekt deze brandverzekering?

Huurdersaansprakelijkheid
Huurdersaansprakelijkheid
De inhoud van de huurwoning
De inhoud van de huurwoning
Wederverhuringsvergoeding
Wederverhuringsvergoeding
Bijstand 24/7
Bijstand 24/7

In welke gevallen? 

Wij dekken de schade veroorzaakt in het kader van uw huurdersaansprakelijkheid en/of de schade aan uw inboedel voor de volgende gevaren :

 • Brand (en aanverwante gevaren)
 • Natuurrampen (overstroming, aardbeving, grondverzakking of -verschuiving) 
 • Werking van de elektriciteit en blikseminslag 
 • Arbeidsconflicten, aanslagen en daden van terrorisme 
 • Aanstoting van dieren, voertuigen, bomen ...
 • Storm en hagel, sneeuw- en ijsdruk 
 • Waterschade
 • Stookolieschade 
 • Breken en barsten van glas 

Wat dekt de huurdersverzekering niet?

 • Storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk: schade aan de inhoud die zich buiten het gebouw bevindt en die niet aan het gebouw is bevestigd.
 • Waterschade:
  • schade aan daken
  • schade veroorzaakt door condensatie
  • schade door infiltratie van water door muren en vloeren
 • Stookolieschade
  • stookolieschade door tanks die niet voldoen aan de geldende wetgeving en alle daarmee samenhangende kosten
  • de waarde van de weggevloeide vloeistof
 • Glasbreuk en barsten: krassen en afschilfering
Al onze waarborgen en uitsluitingen kan je hier downloaden: 

2 opties maken je huurdersverzekering compleet

De opties zijn aanvullend. Je bent dus niet verplicht ze te nemen.

Onze suggestie

Diefstal en vandalisme
Diefstal en vandalisme
Rechtsbijstand
Rechtsbijstand

Schade aan je huis of appartement? Ethias verleent je dag en nacht bijstand!

Elke dag staan we de klok rond voor je klaar. Wat dacht je van:
Bewaking van beschadigde gebouwen
Bewaking van beschadigde gebouwen
Verzekerde bewaking gedurende maximum 72 uur.  Inclusief de bewaring van de verzekerde en gerecupereerde goederen.
Een overnachting boeken in een hotel in de buurt
Een overnachting boeken in een hotel in de buurt
Wanneer je huis niet meer bewoonbaar is.
Inschakelen van gezinshulp
Inschakelen van gezinshulp
Voor maximaal € 1.100 schakel je hulp in om bv. voor je kinderen te zorgen wanneer je in het ziekenhuis belandt.
Schade aan je woning?

Schade aan je woning ?

Geen paniek. Wij leggen het je uit, stap voor stap. 

Wettelijke informatie

De Huurdersverzekering van Ethias is een jaarlijks verzekeringscontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd. 

Iedere beslissing tot het afsluiten van een brandverzekering, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de informatiefiche en in de algemene voorwaarden. Deze documenten zijn tevens gratis beschikbaar in onze kantoren. 

* Het aanbod is geldig van 18/03/2024 tot en met 30/04/2024. 15% korting is van toepassing op alle waarborgen van de Brandverzekering. Dit geldt gedurende het eerste verzekeringsjaar voor elk nieuw contract dat online wordt afgesloten. Contracten die niet online kunnen worden aangevraagd (zoals gebouwen die niet voldoen aan de normen, goederen in een overstromingsgebied, ...) zijn uitgesloten van dit aanbod.

** DECAVI-Trofee gepubliceerd op 27 april 2023 op http://www.decavi.be (categorie Verzekeringen Niet-Leven – Brandverzekering voor huurders – nr. 1 van de 7 producten in deze categorie).

*** De vermelde prijs van €7,65 per maand (ABEX 1032 - 10/2023) is een promotionele prijs met een korting van 20%. De normale prijs voor deze huurdersverzekering (basiswaarborgen) voor een appartement met een maximale huurprijs van €1756,60 (ABEX 1032) bedraagt €9,56 per maand (€114,73 per jaar).