Staatsbon of spaarverzekering? We hebben het voor je vergeleken.

Staatsbon of spaarverzekering? We hebben het voor je vergeleken.
Image(s) licensed by AdobeStock

Na een lange periode van spanning boden de nieuwe Belgische staatsbons uiteindelijk een lager nettorendement dan de vorige uitgifte in september 2023. De 2024-versie van de staatsbons is immers niet onderworpen aan het verlaagde tarief van 15% roerende voorheffing, maar aan dat van 30% dat rechtstreeks aan de bron wordt ingehouden. Hun nettorendement bedraagt dus respectievelijk 2,10% voor de bon op 1 jaar en 1,75% voor de bon op 3 jaar. Veel minder dus dan de 2,81% die afgelopen september werd aangeboden.

Onder deze voorwaarden bieden de spaarverzekeringen die Ethias aanbiedt interessante alternatieven. We vertellen je waarom.

Staatsbons en spaarverzekeringen: wat is het verschil?

De staatsbon  

Een staatsbon is vergelijkbaar met een kasbon, maar wordt aangeboden door de staat en niet door je bank. Op de eindvervaldag, die bij de laatste uitgifte in maart 2024 1 of 3 jaar na de inschrijving ligt, vergoedt de Staat u uw initiële investering plus een coupon van 3% per jaar voor de bon met een looptijd van 1 jaar of 2,50% per jaar voor de bon met een looptijd van 3 jaar. De coupons zijn onderworpen zijn aan een roerende voorheffing van 30%.  

De spaarverzekering

De spaarverzekering is een tak 21 levensverzekering die wordt aangeboden door verzekeringsmaatschappijen.  Het mechanisme is vergelijkbaar met dat van een staatsbon :

  • Het rendement is afhankelijk van de rentevoet en de fiscaliteit.

Maar er zijn ook enkele verschillen :

  • De minimale inleg is minstens 2.500 euro;
  • Verzekeringsmaatschappijen kunnen kosten in rekening brengen ;
  • Met het luik "verzekering" kan je de begunstigde aanduiden die in geval van je overlijden rechtstreeks het kapitaal ontvangt. 

De vergelijking in detail

Bescherming van het geïnvesteerde kapitaal

Staatsbon :

De terugbetaling van het kapitaal wordt op de vervaldag gegarandeerd door de Belgische Staat en het risico dat deze laatste niet in staat zal zijn om terug te betalen is nagenoeg nihil.

Spaarverzekering :

De terugbetaling van het kapitaal wordt op de vervaldag gegarandeerd door de verzekeringsmaatschappij die wettelijk verplicht is de activa van levensverzekeringen in een aparte « pot » te beheren. In geval van faillissement zal deze pot in de eerste plaats worden gebruikt om de verzekeringsnemers terug te betalen.

Tak 21-beleggingsverzekeringen vallen bovendien tot €100.000 per verzekeringsnemer onder de bescherming van het Garantiefonds.  

Looptijd van de belegging

Staatsbon :

De laatste uitgifte van maart 2024 biedt looptijden van 1 jaar en 3 jaar.

Spaarverzekering :

Verschillende looptijden zijn mogelijk. Zo biedt Ethias contracten van 3 en 9 jaar (afkoopbaar na 8 jaar en één dag zonder kosten) voor zijn Ethias Savings 21-formule.

Geïnvesteerd bedrag

Staatsbon :

Het minimum te investeren bedrag is €100.

Spaarverzekering :

Voor Ethias Savings 21 bedraagt de minimumpremie € 2.500. Vanaf € 20.000  kan er genoten worden van een ''+'' tarief met een hogere rentevoet.

Rendement

Staatsbon :

Voor de recente uitgifte van maart is het rendement vastgesteld op 3% voor de 1-jaars staatsbon en 2,50% voor de 3-jarige staatsbon.

Spaarverzekering :

Ethias brengt geen instapkosten of beheerskosten in rekening. Net zoals bij de staatsbon vermindert het brutorendement enkel door de fiscaliteit. Geen onaangename verrassingen dus !

 

Normaal tarief (vanaf € 2.500)

+-tarief (vanaf € 20.000)

Ethias Savings 21 9Y

3,00%

3,20%

Ethias Savings 21 3Y

2,90%

3,10%

Liquiditeit

Staatsbon :

Beleggers kunnen op elk moment de staatsbon verkopen op de secundaire markt aan de koerswaarde die op dat moment van toepassing is en die kan fluctueren. In bepaalde gevallen zullen een transactievergoeding, beurstaksen en/of makelaarskosten in rekening gebracht worden.

Spaarverzekering :

Een volledige afkoop is mogelijk. Je recupereert je belegging met de gekapitaliseerde intresten tot de dag van de aanvraag van de afkoop.  Er zal wel een afkoopvergoeding in rekening worden gebracht. De afkoopvergoeding daalt naarmate het contract langer loopt. 

Fiscaliteit

Staatsbon :

De coupons van de staatsbons zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 30% die rechtstreeks wordt ingehouden op het rendement.

Spaarverzekering :

De fiscaliteit van de spaarverzekering is afhankelijk van de al dan niet aanwezigheid van een overlijdensdekking van 130%. 

 

Ethias Savings 21 9Y

Ethias Savings 21 3Y

Premietaks : 2% van de ingelegde premie

Van toepassing

Van toepassing

Roerende voorheffing

Niet van toepassing indien de spaarreserve wordt uitbetaald 8 jaar en 1 dag na onderschrijving

Niet van toepassing omwille van de aanvullende overlijdensdekking van 130%* en indien de verzekeringsnemer, de verzekerde en de begunstigde bij leven dezelfde persoon zijn.
* de premie voor de aanvullende overlijdensdekking is afhankelijk van de leeftijd en wordt ingehouden op het te investeren bedrag
Bescherm uw dierbaren

Staatsbon :

Aangezien de staatsbon geen verzekeringsproduct is, kunnen er geen begunstigden bij overlijden worden aangeduid.

Spaarverzekering :

Het luik "verzekering" van het contract voorziet de uitbetaling van het kapitaal aan een begunstigde die de verzekeringsnemer vrij aanduidt. Het kapitaal stemt overeen met de spaarreserve die is opgebouwd tot de datum van overlijden of bedraagt 130% van de betaalde premie (zonder premietaks) indien een aavullende overlijdensdekking wordt onderschreven. 

En de conclusie is …

De spaarverzekeringen kunnen qua kostenstructuur en qua rendement de staatsbons evenaren ! Daarnaast biedt tak 21 de voordelen van een levensverzekering waarbij je je dierbaren beschermt.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten?

Aarzel niet om er op een persoonlijke manier over te praten met een van onze adviseurs door een afspraak te maken.

Vond je dit artikel interessant?
bedankt!