Hoe gebruikt u uw AssurCard?

Hoe gebruikt u uw AssurCard?

Familie - 16/10/2019
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Email
Image(s) licensed by Ingram Image
 

U dient zich naar de AssurCardautomaat van het ziekenhuis te begeven om uw opname te melden, vooraleer u zich aanbiedt aan de balie voor inschrijving.  

  • 1. Het systeem controleert uw persoonlijke gegevens
  • 2. Als u niet verzekerd bent, wordt u hiervan verwittigd
  • 3. In alle andere gevallen wordt u gevraagd om enkele vragen te beantwoorden die op het scherm verschijnen. Deze procedure is eenvoudig en gebruiksvriendelijk.
  • 4. Daarna wordt gemeld of u al dan niet het derdebetalersysteem geniet

5. Begeef u naar de opnamebalie van het ziekenhuis waar u uw AssurCard toont


Opgelet


- Het feit dat het derdebetalersysteem wordt toegekend, betekent niet vanzelfsprekend dat uw opname gedekt is door uw polis. De polisvoorwaarden die u en ons binden, blijven immers onverkort van toepassing. Zie de voornaamste uitsluitingen...

- Zelfs bij toepassing van het derdebetalersysteem kan het dat bepaalde kosten niet door de polis worden gedekt (vrijstelling, telefoonkosten, huur van een televisietoestel,…). In dat geval zullen zij in eerste instantie gerecupereerd worden op de kosten die voor en na de opname worden gemaakt en ons nadien worden bezorgd. Indien het nog nodig mocht zijn, zullen wij u verzoeken ons de door de polis niet-gedekte kosten terug te betalen.

Indien uw AssurCard niet wordt toegekend ...

In dat geval dient u het eventuele voorschot en de rekening zelf aan het ziekenhuis te betalen. Dit betekent evenwel niet automatisch dat uw opname niet gedekt wordt door uw polis. 

Indien u uw AssurCard verloren hebt ...

U kunt in dit geval via e-mail een duplicaat van uw AssurCard aanvragen:

Indien het om een collectieve polis gaat (afgesloten via uw werkgever): contract.hospicollectief@ethias.be

Indien het om een particuliere polis gaat (zelf afgesloten op uw naam): contract.hospiparticulier@ethias.be

Te vermelden in de e-mail: uw volledige naam, adres, polisnummer en de gegevens van de persoon wiens Assurcard is verloren. 

Indien uw gegevens niet correct zijn...


Indien er een fout zit in uw adres of als u verhuisd bent, kunt u deze gegevens aanpassen via de site www.ethiashospi.be of via een AssurCardautomaat.


Lijst van ziekenhuizen aangesloten op het AssurCard-systeem

 

Brochure Assurcard

Vond u dit artikel interessant?