Hoe gebruikt u uw AssurCard?

Hoe gebruikt u uw AssurCard?
Image(s) licensed by Ingram Image

U dient zich via www.ethiashospi.be, via de Klantenzone gezondheidszorg of naar de AssurCardautomaat van het ziekenhuis te begeven om uw opname te melden, vooraleer u zich aanbiedt aan de balie voor inschrijving.

 1. Het systeem controleert uw persoonlijke gegevens.
 2. Als u niet verzekerd bent, wordt u hiervan verwittigd.
 3. In alle andere gevallen wordt u gevraagd om enkele vragen te beantwoorden die op het scherm verschijnen. Deze procedure is eenvoudig en gebruiksvriendelijk.
 4. Daarna wordt gemeld of u al dan niet het derdebetalersysteem geniet. In dit geval betaalt u geen voorschot en betaalt Ethias de factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis.
 5. Begeef u naar de opnamebalie van het ziekenhuis waar u uw AssurCard toont of uw AssuCard-nummer communiceert.

Opgelet

 • Het feit dat het derdebetalersysteem wordt toegekend, betekent niet vanzelfsprekend dat uw opname gedekt is door de polis. De voorwaarden van het bindend contract met Ethias, blijven volledig van toepassing, in het bijzonder met betrekking tot de uitsluitingen van de hospitalisatieverzekering.
 • Zelfs bij toepassing van het derdebetalersysteem kan het dat bepaalde kosten niet door de polis worden gedekt (vrijstelling, telefoonkosten, huur van een televisietoestel...).

In dat geval zullen zij in eerste instantie afgetrokken worden van het bedrag van de terugbetaling van de kosten die voor en na de ziekenhuisopname worden gemaakt (compensatiemechanisme).
Indien het nog nodig mocht zijn, zullen wij u verzoeken ons het saldo van de door de polis niet-gedekte kosten terug te betalen.

Indien uw AssurCard niet wordt toegekend...

In dat geval dient u het eventuele voorschot en de rekening zelf aan het ziekenhuis te betalen. Dit betekent evenwel niet automatisch dat uw opname niet gedekt wordt door de polis. 

Indien u uw AssurCard verloren hebt...

Geen paniek! De fysieke kaart is niet verplicht om een ziekenhuisopname aan te geven. De nummer op de kaart is voldoende voor het beheer van al uw aanvragen.

Om onze ecologische voetafdruk te verminderen hebben we dan ook beslist om geen duplicaten van de kaart meer te sturen.

Om uw AssurCard-nummer te kennen volstaat het om:

 • Een mail te sturen: 
  • Indien het om een collectieve polis gaat (afgesloten via uw werkgever): hier te klikken
  • Indien het om een particuliere polis gaat (zelf afgesloten op uw naam): hier te klikken
 • Te vermelden in de e-mail: uw volledige naam, adres, polisnummer en de gegevens van de persoon wiens AssurCard is verloren.
   

Indien uw gegevens niet correct zijn...

Indien er een fout zit in uw adres of als u verhuisd bent, kunt u deze gegevens aanpassen via de site www.ethiashospi.be of via een AssurCardautomaat.

Vond u dit artikel nuttig?
Bedankt voor uw antwoord.