Onderhoud van onze website

Het onweer kan voor eventuele overlast zorgen.
Wij staan voor je klaar, lees hier hoe we je verder helpen.
Schade door de storm? Doe aangifte in je Klantenzone.

5 redenen om een hospitalisatieverzekering af te sluiten

5 redenen om een hospitalisatieverzekering af te sluiten
Image(s) licensed by Ingram Image
U moet naar het ziekenhuis en dat alleen al bezorgt u een hoop stress. Daarbij komt vaak ook nog de stress van de factuur achteraf. Want uw ziekenfonds betaalt wel een deel van de kosten terug, maar lang niet alles! Resultaat: u krijgt bij u thuis een gepeperde rekening in de bus. Met een hospitalisatieverzekering hoeft u zich alvast geen zorgen te maken en kunt u zich concentreren op wat echt belangrijk is: uw gezondheid!

5 redenen waarom een hospitalisatieverzekering een must is:
1. Iedereen kan wel eens ziek worden
Uw gezondheid is uw kostbaarste goed. Als kind of student, in de fleur van uw leven of als gepensioneerde: iedereen kan op een dag in het ziekenhuis belanden door ziekte of een ongeval. En de factuur kan snel oplopen! Een ziekenhuisopname van vier dagen voor een blindedarmontsteking bijvoorbeeld kost ongeveer 2.000 euro voor de sociale zekerheid. En de patiënt zelf moet ook tussen 130 en 500 euro ophoesten naargelang het kamertype dat hij koos. Een bevalling? Reken gemiddeld zo'n 4.000 euro voor een natuurlijke bevalling of 5.500 euro voor een keizersnede. Bijna 30% van deze bedragen wordt niet terugbetaald door het ziekenfonds en zonder hospitalisatieverzekering moet u dus uw spaargeld aanspreken. We leven ook langer dan vroeger, waardoor de kans groter is dat we vaker in het ziekenhuis zullen belanden.

Wist u dit al?
In België zijn acht miljoen mensen gedekt door een hospitalisatieverzekering! En u?
2. Omdat uw ziekenfonds niet alles terugbetaalt

In België hebben we uiteraard het geluk dat we kunnen rekenen op een solidair sociale zekerheidssysteem dat een groot deel van de medische kosten terugbetaalt. Dat gebeurt via de verplichte ziekteverzekering van het ziekenfonds. De mutualiteit betaalt echter niet alles terug, dat is bijvoorbeeld het geval na een ziekenhuisopname. 20% van de kosten van een opname blijven ten laste van de patiënt.

En net daar komt de hospitalisatieverzekering in actie: die verzekering betaalt namelijk tal van medische kosten terug die uw ziekenfonds niet terugbetaalt bij een ziekenhuisopname. Het gaat om uw persoonlijk aandeel (het remgeld), maar ook supplementen op erelonen van artsen, verblijfskosten als u in een eenpersoonskamer verblijft, niet-terugbetaalde medicatie, nieuwe medische technieken, verbanden en medische hulpmiddelen zoals protheses of pijnpompen. Ook ambulante verzorging voor of na uw ziekenhuisopname, een extra bed voor in de kamer van uw kind .... Allemaal zaken die gedekt worden door uw hospitalisatieverzekering (kijk natuurlijk wel altijd uw contract goed na).

Bekijk hier het verschil tussen een ziekteverzekering en een hospitalisatieverzekering in detail.

Let op: een hospitalisatieverzekering betaalt doorgaans alleen de kosten voor de verzorging terug. Niet-medische uitgaven, zoals telefoongesprekken, wifi of de huur van een televisietoestel of koelkast worden meestal niet terugbetaald. De verzekeraar kan ook een vrijstelling (franchise) toepassen. In het geval van een vrijstelling moet u zelf een deel van de kosten betalen. Tot slot worden bepaalde prestaties nooit terugbetaald. Denk aan esthetische ingrepen of verjongingsbehandelingen. Bekijk dus altijd goed de algemene voorwaarden van uw contract.

3. Omdat een eenpersoonskamer tot vijf keer duurder is!
U wilt graag het comfort van een eenpersoonskamer. Dat is heel begrijpelijk. Weet dan wel dat uw factuur ook een stuk duurder zal zijn. Ziekenhuizen passen immers verschillende prijzen toe als u in een kamer voor één, twee of meerdere personen verblijft.

Resultaat: de kostprijs van een klassieke ziekenhuisopname in een eenpersoonskamer kan tot vijf keer hoger liggen dan wanneer u een kamer voor twee of meerdere personen kiest. Naast de supplementen voor de verblijfskosten die door het ziekenhuis worden gefactureerd, heeft uw arts immers ook het recht om u een supplement op het ereloon aan te rekenen: tot drie keer de terugbetaling van uw ziekenfonds. En dat geldt ook voor dagopnames! Er is wel een uitzondering: deze supplementen vallen weg als u in een eenpersoonskamer moet verblijven uit medische noodzaak. Dat is het geval wanneer u in quarantaine wordt geplaatst of wanneer er geen kamers voor twee of meerdere personen beschikbaar zijn.

Met een hospitalisatieverzekering kunt u op beide oren slapen na uw operatie, bevalling of medische behandeling: de supplementen voor uw eenpersoonskamer in het ziekenhuis worden gedeeltelijk of grotendeels terugbetaald (afhankelijk van uw contract) door uw verzekering. Een hele opluchting, niet?

Hoeveel kost een ziekenhuisopname?
Op uw factuur staan doorgaans vier grote kostenposten: de verblijfskosten (kamer, maaltijden, onderhoud ...), de erelonen van de artsen en het verplegend personeel, de geneesmiddelen en de technische prestaties. Bovendien kan de prijs sterk variëren in functie van het ziekenhuis en het gekozen kamertype. Vergelijk hier de verpleegdagprijzen van alle ziekenhuizen in België.
4. Omdat ernstige ziekten vaak ook worden terugbetaald

Kanker, multiple sclerose, diabetes, de ziekte van Parkinson ... Het zijn allemaal zware ziekten die een lange behandeling vereisen met vaak een extreem hoge kostprijs. Onderzoeken, consultaties, ziekenhuisopnames, behandeling, comfortzorg, verplaatsingen ... Al deze kosten kunnen zwaar doorwegen op het gezinsbudget dat het vaak tijdens de ziekte al zonder een deel van de inkomsten moet stellen.

Gelukkig nemen de beste hospitalisatieverzekeringen ook de kosten voor medische zorgen op zich voor een hele reeks ernstige ziekten (de lijst varieert naargelang de verzekeraar) tijdens de volledige duur van de ziekte, zelfs als de verzorging geen ziekenhuisopname vereist. Ethias dekt 33 ernstige ziekten, dat is meer dan de meeste verzekeraars. Bij een ziekenhuisopname voor een ernstige ziekte betaalt onze verzekering Hospi Quality+  bovendien een reeks niet-medische hulp aan huis of esthetische producten terug die verband houden met uw ziekte (zoals een hoofddoek, een tulband of een hydraterende crème).

<alt tag> Spalken, krukken, protheses, ambulante zorg: ook dat betaalt de hospitalisatieverzekering terug.
5. Omdat u veel meer kosten hebt dan alleen de ziekenhuisfactuur

De tussenkomst van de hospitalisatieverzekering blijft doorgaans niet beperkt tot uw verblijf in het ziekenhuis zelf. Zo kan de verzekering ook kosten terugbetalen die verband houden met uw ziekenhuisopname, zowel ervoor als erna en dat gedurende verschillende maanden. Dat noemen we ambulante zorg. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om preoperatieve consultaties en controles, bloedonderzoeken, medische beeldvorming, thuisverpleging, sessies bij de kinesist, psychotherapeut of vroedvrouw, geneesmiddelen en verbanden, medisch materiaal zoals spalken, krukken of protheses, de huur van een ziekenhuisbed voor thuis, ... Op voorwaarde dat al deze kosten rechtstreeks verband houden met de reden van uw ziekenhuisopname.

Wanneer u weer thuis bent, hebt u misschien enkele sessies acupunctuur of osteopathie nodig om de pijn te verlichten? Of postnatale verzorging na uw bevalling? Met een kwaliteitsvolle hospitalisatieverzekering kunt u ook dan op een duwtje in de rug rekenen.

In een notendop! Dit betaalt de hospitalisatieverzekering terug:

  • de kosten van uw ziekenhuisopname, na tussenkomst van uw ziekenfonds;
  • de medische kosten voor een bepaalde periode voor en na uw verblijf in het ziekenhuis, op voorwaarde dat ze rechtstreeks verband houden met uw ziekenhuisopname;
  • de medische kosten voor een reeks ernstige ziekten, zelfs als u hiervoor niet naar het ziekenhuis moet;
  • bepaalde kosten die niet door het ziekenfonds worden terugbetaald.

Opgelet: de bedragen en plafonds voor de tussenkomst kunnen verschillen naargelang de verzekeraar.

Vond u dit artikel interessant?
Bedankt voor uw feedback.