Schade aan je woning? Wat nu?

Het leven van een eigenaar van een woning is niet altijd rozengeur en maneschijn. Denk maar aan keukenbrand door de frietketel, water in de badkamer door de wasmachine, een van je bomen op het dak van de buren, huiszwam in de kelder… Maar wat doe je in zo’n geval? Welke procedure volg je best?  Komt je verzekering altijd tussen?  En wat als je woning onbewoonbaar is?  We zetten alles op een rijtje.
Dekt je woningverzekering alle schadegevallen?

Nee, maar wel de meeste! Brandschade, gebroken en gebarsten glas, beschadiging van onroerende goederen en schade veroorzaakt door water, elektriciteit, bliksem, stookolie, natuurrampen, storm, hagel, aanslagen enz.

Bekijk hier de volledige lijst van gedekte en uitgesloten schadegevallen. Of neem je contract nog eens door.

7 stappen om bij een schadegeval te volgen

Bij noodweer: raadpleeg deze pagina voor meer informatie.

1. Zorg dat de situatie niet verergert

Je moet misschien dringend je woning beschermen of beveiligen (bijvoorbeeld, een zeil op het dak leggen of een plank voor een gebroken raam zetten).

Als je daarvoor kosten moet maken, bewaar de kassabons of facturen om ze bij je dossier te voegen.

Let op: voor definitieve herstellingen heb je ons akkoord nodig. 

2. Gooi niets weg

Bewaar de beschadigde zaken zoveel mogelijk. Je kunt ze moeten voorleggen bij een expertise. Als je niet anders kunt dan ze weggooien (de inhoud van de diepvriezer, bijv.), neem er foto’s van. 

3. Neem foto's

Neem foto’s van de schade, maar ook van de oorzaak ervan (een gat in het dak, bijv.).

Foto’s in close-up en bredere opnames om ons te helpen de situatie goed in te schatten en je schade te ramen.

4. Doe aangifte van het schadegeval

Dat doe je het eenvoudigst en snelst via je Klantenzone op pc of via de Ethias-app op je smartphone.

Je beantwoordt enkele vragen en kunt ons al foto’s sturen.

We openen je dossier en je ontvangt onmiddellijk een dossiernummer voor de opvolging.

Bekijk hier de andere manieren om een schadegeval aan je woningverzekering aan te geven

5. Maak een lijst van de schade

Maak een gedetailleerde en becijferde lijst van de beschadigde zaken en uit te voeren werken.

Wees nauwkeurig en geef zoveel mogelijk nuttige uitleg over de verloren of beschadigde voorwerpen: merk, model, waarde. Voeg zeker ook bewijsstukken toe (foto’s, aankoopfacturen, garantiebewijzen...)

Voor de herstellingswerken heb je de keuze:

  • Als je ze door een professional wilt laten uitvoeren, vraag een bestek op.
  • Voer je de werken liever zelf uit (volledig of gedeeltelijk), maak een gedetailleerde en becijferde lijst van de benodigde materialen en maak een raming van het aantal uur dat nodig is om de werken uit te voeren.
  • Een derde optie is contact met ons opnemen om na te gaan of een herstelling in natura mogelijk is. We stellen dan een professional aan om de werken uit te voeren en de factuur wordt door Ethias rechtstreeks betaald.

Is je lijst klaar en heb je de bestekken (of de lijst van materialen en je berekening van het aantal werkuren), lees dan de instructies in de ontvangstmelding die je na aangifte zult ontvangen: stuur alles naar Ethias of naar de expert (van wie de contactgegevens in de ontvangstmelding staan). Vermeld altijd het dossiernummer op alle correspondentie!

6. Wacht op groen licht

In dit stadium zijn er 2 mogelijkheden:

  • Ofwel vergoeden we je op basis van de bewijsstukken in je dossier,
  • Ofwel stellen we een expert aan die contact met je zal opnemen. Meestal gaat de expert ter plaatse. De expert beschrijft de omstandigheden van het schadegeval, stelt de schade vast en bepaalt de schadevergoeding. Op basis van het expertiseverslag nemen we een standpunt in over de dekking en vergoeden we je als het schadegeval gedekt is.

Is je lijst klaar en heb je de bestekken (of de lijst van materialen en je berekening van het aantal werkuren), lees dan de instructies in de ontvangstmelding die je na aangifte zult ontvangen: stuur alles naar Ethias of naar de expert (van wie de contactgegevens in de ontvangstmelding staan). Vermeld altijd het dossiernummer op alle correspondentie!

7. Groen licht

We hebben je laten weten of we je dossier aanvaarden of weigeren en we deelden je het bedrag van de schadevergoeding mee. Nu mag je alles weggooien en kunnen de werken starten.

Wist je dat? In bepaalde gevallen zorgt Ethias voor huisvesting!
De rivier in je dorp is buiten zijn oevers getreden en je woning staat onder water? Dan kun je niet in je huis blijven.  Maar Ethias laat je niet in de steek. Als je verzekering het schadegeval dekt, boeken we voor jou een hotelkamer in de buurt of betalen we een huisvestingsvergoeding. Ook de bewaking van je  beschadigde woning nemen we voor onze rekening.   Maar dat is lang niet alles! Naargelang de omvang van de schade en je behoeften kunnen we nog andere vormen van ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld een voorschot of gezinshulp bij ziekenhuisopname. 
Is er een vrijstelling?

Niet als het totaalbedrag van je schade hoger is dan 309,05 €.  Zelfs niet bij natuurrampen! Bij schadegevallen onder dit bedrag, betaal je de factuur zelf.

> Meer weten over de brandverzekering van Ethias

> De algemene voorwaarden van de Woningverzekering van Ethias

Vond u dit artikel nuttig?
Bedankt voor uw antwoord.