Opgelet met alternatieve verwarming: vermijd deze gevaren

Attention aux méthodes de chauffage alternatives
Image(s) licensed by Ingram Image
Wanneer de gasprijzen de pan uit swingen is het verleidelijk om te kiezen voor alternatieve manieren om te verwarmen. Toestellen die brandstof verbruiken (vast, vloeibaar of gas) of elektriciteit. Heb je de verwarming ingeruild voor bijvoorbeeld een kachel of haard? Verlies dan zeker de risico’s niet uit het oog. We nemen de grootste gevaren hier onder de loep en geven je enkele tips waarmee je ernstige gevolgen van bijkomende verwarming kan vermijden.

(Schoorsteen)brand

De bouw, het onderhoud en de controle van schoorstenen is niet eenvoudig en moet dan ook worden overgelaten aan vaklui. Als bewoner ben je verplicht om de controle en het onderhoud regelmatig te laten uitvoeren. Zodra er sprake is van (een vermoeden van) brand, moet de brandweer onmiddellijk worden verwittigd.
 

Onderhoud en controle van je schoorsteen

  • Het rookkanaal van een schoorsteen moet de rook afvoeren uit de woning. Aan de binnenkant van het rookkanaal wordt echter roet afgezet. Die is brandbaar en kan een schoorsteenbrand veroorzaken. Regelmatig onderhoud is daarom absoluut noodzakelijk. Zeker wanneer een schoorsteen niet goed trekt of het verwarmingstoestel niet goed werkt hoopt het roet zich verder op. Dit kan tot ernstige problemen leiden: CO-vergiftiging of schoorsteenbrand. Regelmatig de schoorsteen laten vegen is dus een must, met een wettelijk vastgelegd minimum van eenmaal per jaar.
  • Wanneer een schoorsteen een tijd niet wordt gebruikt komen er stof en bladeren in en kunnen er zelfs vogels nesten in gaan bouwen. Het spreekt voor zich dat er een visuele controle van de schoorsteen moet gebeuren voor die opnieuw in gebruik wordt genomen.
  • Ook bij het gebruik van verwarmingstoestellen zoals gaskachels die weinig roet vormen kan er zich materiaal afzetten op de wanden van het rookkanaal, kunnen er scheuren en barsten ontstaan of voorwerpen in het kanaal terechtkomen die de afvoer van rook en gassen verhinderen of bemoeilijken. Het wordt dan ook aanbevolen om de schoorsteen hierop regelmatig visueel te controleren.

Onderhoud van je haard

  • Als je hout verbrandt komen er vlammen en straling vrij. Als je niet te veel hout tegelijk doet branden en de haard steeds schoonmaakt tussen twee sessies, zeker als je met pellets stookt, kan je brand vermijden. Tegen straling kun je schermen plaatsen. Plaats brandbare voorwerpen (decoratie, linnengoed, tapijten en meubels) nooit te dicht bij de haard. Voordat je de kamer verlaat moet je ervoor zorgen dat het vuur uit is en dat de sintels niets kunnen doen ontvlammen.

Koolstofmonoxidevergiftiging

Petroleumkachels

Er zijn verschillende soorten petroleumkachels, maar het basisprincipe is bij allemaal hetzelfde: ze verbranden petroleum. Gebruik ze daarom niet langdurig in een afgesloten ruimte. De vlam is niet alleen minder mooi dan die van een houtkachel, ze brengt toch dezelfde risico's met zich mee. Ook voor de vrijkomende straling moet je de nodige voorzorgsmaatregelen nemen.
 

Gaskachels (straling of katalytisch)

Er zijn drie soorten kachels op de markt: infrablauwe, infrarode en katalytische gaskachels. Ze werken heel verschillend, maar bij het verbrandingsproces ontstaat CO2. Bij onvolledige verbranding door gebrek aan zuurstof ontstaat er koolmonoxide. Hoewel de vlam van een katalytische kachel niet zo heet is als de andere, moet je dezelfde voorzorgsmaatregelen nemen. Ook de gasfles (die vaak binnen wordt bewaard) en de aansluitingen (verbindingen en slangen) kunnen voor gevaarlijke situaties zorgen. Wees er dus voorzichtig mee en doe beroep op een deskundige. Opmerking: de katalytische gaskachel heeft de reputatie geen giftige gassen af te geven. Dit klopt niet: ook al is de hoeveelheid verbruikte zuurstof en geproduceerde kooldioxide of monoxide zeer gering, toch zijn deze gassen aanwezig, zeker als het toestel defect is!
 

Een warmtekanon

Het warmtekanon, meestal uitgerust met een gas- of oliebrander, heeft een ventilator die verwarmde lucht samen met de verbrandingsgassen in de verwarmde ruimte blaast! Deze gassen zijn boven bepaalde concentraties giftig voor de mens. Daarom mag je deze toestellen enkel gebruiken in werkplaatsen, bouwplaatsen of tenten met goede ventilatie. Je mag ze nooit in een woning of een afgesloten ruimte gebruiken.
 

In partnerschap met Secunews
www.secunews.be
 

Ontdek hoe je echt kan besparen met Ethias.
Ontdek hier alle kortingen op onze verzekeringen.