Schade na het recente slechte weer?

Schade door slecht weer? We zijn er voor je!
Hier is hoe je de situatie kunt aanpakken.

sport

Sportverzekering

Een algemene dekking voor amateursporters

Sport Verzekering

Voor wie is onze Sportverzekering bedoeld?

Deze verzekering dekt de Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

 • Voor alle amateursporters, jong en oud, alleen of in groep
 • In club- of privéverband
 • Tijdens wedstrijden, kampioenschappen, trainingen of repetities

Wat dekt deze Sportverzekering?

Tijdens het beoefenen van je sport :
Frais médicaux
Je eigen medische kosten en die van anderen wanneer je een ongeval veroorzaakt
Les dommages matériels
De materiële schade die je veroorzaakt
 
Dans le monde entier
Over de hele wereld

Tot welk bedrag komt Ethias tussen?

De maximale terugbetaling wordt bepaald door de aard van schade: 
  Verzekerde bedragen Vrijstelling
Burgerlijke aansprakelijkheid: lichamelijke schade € 30 717 331,20  per schadegeval € 0

Burgerlijke aansprakelijkheid:materiële schade

€ 1 535 866,56 per schadegeval € 307,18
Overlijden € 7.436,81 € 0
Bestendige invaliditeit € 14.873,61 € 0
Behandelingskosten 100% Tarief ZIV* tot 1 jaar € 0

De gewaarborgde bedragen in BA en de vrijstelling zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer (indexcijfer van 04/2023).

* Ziekte- en invaliditeitsverzekering

Wat dekt deze Sportverzekering niet?

 • Door het slachtoffer of door één van de rechthebbenden opzettelijk veroorzaakte ongevallen.
 • Vrijwillige verminkingen, zelfmoord of poging tot zelfmoord.
 • Ongevallen overkomen aan de verzekerde wanneer deze zich onder invloed bevindt van hetzij alcoholische drank, hetzij doping, narcotica of verdovende middelen, zonder medische controle genomen of boven de voorgeschreven dosis of medische voorschriften.
 • Ongevallen die zich voordoen ingevolge tweegevecht, weddenschappen, uitdagingen, hevige twist (behalve wanneer de verzekerde uit wettige zelfverdediging handelt), gebeurtenissen in verband met burgeroorlog of buitenlandse oorlog, aardbevingen, vulkaanuitbarsting.
 • Ongevallen overkomen bij het gebruik van vliegtuigen, helikopters en onderzeeërs.
 • Ongevallen overkomen tijdens opstand, staking of van elke gewelddaad tegen de overheid, indien bewezen is dat de verzekerde daaraan actief deelnam.
 • Roekeloze en notoir gevaarlijke handelingen die verder gaan dan de normale risico's van de verzekerde sport
 • Een beroerte of een hartprobleem als gevolg van het gebruik van doping.
Al onze waarborgen en uitsluitingen kan je hier downloaden:
Algemene voorwaarden - Sportverzekering
Infofiche -  Sportverzekering
Bon à savoir

Exclusiviteit Ethias

Waarborg 'Een hart voor sport'

Een hart voor sport' dekt hartfalen en beroertes in het kader van de sportactiviteit*:

 • tijdens de verzekerde sportactiviteiten
 • tijdens de herstelperiode net na en op de plaats van de verzekerde sportactiviteit
 • op de normale terugweg van de verzekerde activiteit naar de woonplaats.

* Alleen wanneer het slachtoffer zich onmiddellijk na het manifesteren van het hartprobleem of de beroerte laat onderzoeken door de spoeddienst van een openbaar of privéziekenhuis.

Wens je beroep te doen op je Sportverzekering?

Wens je beroep te doen op je Sportverzekering?

Geef je schade aan, we nemen snel contact met je op.

Onderschrijf nu eenvoudig

Online
Online
Bereken je verzekeringspremie en sluit je polis online af
Telefonisch
Telefonisch
Maandag-vrijdag: 8 u. – 20 u.
Zaterdag: 8.30 u. – 12.30 u
Via videogesprek
Via videogesprek
Spreek een van onze adviseurs van bij jou thuis via videoconferentie
In een kantoor
In een kantoor
Maak een afspraak in een van onze 37 kantoren.

Wettelijke informatie

De Ethias Sportverzekering is een jaarcontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd.

Iedere beslissing tot het afsluiten van een Lichamelijke Ongevallen, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in Infofiche en de Algemene voorwaarden. Deze documenten zijn tevens gratis beschikbaar in onze kantoren.