AssurKINE

Een derdebetalersregeling in arbeidsongevallen voor uw kinesitherapie.

 

Voortaan biedt Ethias de slachtoffers van een arbeidsongeval een bijkomende dienstverlening aan: AssurKINE. Via die dienst betaalt Ethias uw kinesitherapeut rechtstreeks terug. U hoeft dus niet langer het getuigschrift voor verstrekte hulp per post te versturen om zo de terugbetaling van uw zorgverlening te verkrijgen. 

Hoe werkt AssurKINE eigenlijk?

  1. Zodra Ethias de ongevalsaangifte heeft ontvangen, krijgt het slachtoffer een bevestiging dat zijn dossier ten laste wordt genomen. Opgelet! Wanneer de werkgever ervoor gekozen heeft om Ethias geen ontvangstbevestiging te laten versturen naar het personeel, dan is het de werkgever zelf die het akkoord zal ontvangen. De werkgever zal op zijn beurt die bevestiging moeten overmaken aan het slachtoffer van het arbeidsongeval.
  2. Tijdens de kinesitherapiebehandeling brengt het slachtoffer zijn kinesitherapeut op de hoogte dat Ethias zorgt voor een derdebetalersregeling.
  3. Ethias ontvangt vervolgens de gegevens via elektronische weg en kan de kinesitherapeut rechtstreeks terugbetalen.

AssurKINE is een initiatief van AssurCard en KineQuick, een van de grootste leveranciers in ons land van administratiesoftware voor kinesitherapeuten. 

 

AssurKINE staat garant voor een partnership tussen de verzekeraars en de verenigingen voor kinesitherapeuten om het leven van het slachtoffer en zijn werkgever te vergemakkelijken!