Privésector
Weet u welke verzekeringen uw onderneming nodig heeft?
Personen
Arbeidsongevallen, hospitalisatie, nood aan bijstand,...
 • Preventiedienst
 • Extranet voor het beheer van uw dossier
 • Preventieblog en- newsletter
 • Extralegale dekking
 • Aangepast aan elke situatie
 • Hoogtechnologische IT-tools

   

 • Bijstand aan personen
 • Wereldwijde dekking
 • 24 u/24

   

 • Marktleader van de openbare sector
 • Gewaarborgd tarief 
 • Geen medische vragenlijst
Aansprakelijkheid
Strafrechtelijke vervolgingen, burgerlijke aansprakelijkheid...
 • Dekking van de gehele organisatie
 • Flexibiliteit in het contract
 • Concurrentieel tarief
 • Aangepast aan elke sector
 • Flexibele contracten
 • Globale dekking
 • Verplichte verzekering
 • Voor openbare gebouwen
 • Ethias = expert
 • Voor de onderneming of de zelfstandige
 • Intellectueel beroep
 • Aangepast aan uw beroep
Mobiliteit
Ongevallen, diefstallen... een verzekering voor uw wagenpark en de privévoertuigen van uw medewerkers
 • Voor uw hele vloot
 • Geen franchise
 • Geen voorschot van fondsen
 • Groot netwerk van herstellers
 • Carglass netwerk
 • Soepele anti-diefstalvoorwaarden
 • Pechverhelping
 • Overal in Europa
 • 24 u/24
 • Voor de privévoertuigen
 • Een voordeel voor de werknemer
 • Een bijkomende waarborg
 • Verzekert de mobiliteit
 • Voor de werknemers
 • Woon-werk en dienstverplaatsingen
 • Een compleet aanbod op maat
 • Een aanvulling op uw cafetariaplan
 • Voor alle zachte mobiliteitsmiddelen
Goederen
Brand, waterschade, materiële schade...
een verzekering voor uw gebouw, de inhoud en uitrusting...
 • Voor uw gebouwen
 • Verscheidene moduleerbare waarborgen
 • Raadgeving in preventie

   

   

 • Voorkomen van een faillissement na een schadegeval
 • Vergemakkelijken van het heropstarten
 • Is de levensverzekering voor de onderneming
 • BA + schade aan de gebouwen
 • Burenruzie
 • Tienjarige aansprakelijkheid

   

   

   

 • Voor voorwerpen en materiaal
 • Contracten op maat
 • Principe van "Alle risico's behalve..."
 • Vergoeding in nieuwwaarde
 • Dekking “Natuurrampen”
 • Globale dekking zonder gedetailleerde opgave
 • Dekking nagel tot nagel
 • Dekking breekbare voorwerpen
 • Verlies en verdwijning gedekt
Preventiediensten
Dienstverlening, expertise, consultancy...
 • Preventieopleidingen
 • Audit van het beheersysteem
 • Statistische analyse van de ongevallen

   

   

   

 • Begeleiding in het risicobeheer
 • Ter beschikking stellen van documenten, technische nota's....
 • Advies

   

   

   

 • Analytische tool over de autoongevallen
 • Analytische tool over de arbeidsongevallen gerelateerd aan het verkeer
 • Artikels, advies en video's in verkeerspreventie
 • Beheer van dringende dossiers 24/7
 • Advies en opleidingen
 • Opstellen van een preventiepolitiek
 • Ondersteuning en advies
 • Begeleiding in het risicobeheer
 • Ter beschikkingstellen van documenten, technische nota's...