Socialprofitsector
Weet u welke verzekeringen uw onderneming nodig heeft?
Personen
Arbeidsongevallen, hospitalisatie, nood aan hulp...
 • Een preventiedienst
 • Extranet om uw dossier te beheren
 • Preventieblog- en newsletter
 • Extralegale dekking
 • Aangepast aan elke situatie
 • Hoogtechnologische IT-tools
 • Lichamelijke ongevallen
 • Verplicht BA
 • Ethias : expert in de sector
 • Bijstand aan personen
 • Wereldwijde dekking
 • 24 u/24

   

 • Uitgebreide en flexibele dekking
 • Geen medische vragenlijst
 • Marktleader van de openbare sector

   

 • Extralegaal voordeel
 • Fiscaal voordelig
 • Ethias : 4de verzekeraar Leven

   

 • Voordeel voor de bestuurders
 • Alternatief verloningssysteem
 • Fiscaal voordelig
 • Een vergoeding bovenop de wettelijke vergoeding
 • Een interessante bescherming voor de werknemer
 • Een beperkte kost voor de werkgever
Aansprakelijkheid
Juridische vervolging, burgerlijke aansprakelijkheid...
 • Dekking van de gehele organisatie
 • Flexibiliteit in het contract
 • Concurrentieel tarief
 • Aangepast aan elke sector
 • Flexibele contracten
 • Globale dekking
 • Verplicht BA
 • Lichamelijke ongevallen
 • Ethias : expert in de sector
 • Algemene BA van de ziekenhuizen
 • Collectieve medische BA 
 • Dekking voor het hele personeel

   

 • Verplichte verzekering
 • Voor openbare gebouwen
 • Ethias = expert
 • Leader in de schoolomgeving
 • Dekking op maat
 • Concurrentieel tarief

   

 • Leader bij de sportfederaties
 • Punctuele of regelmatige activiteiten
 • Geen leeftijdslimiet
 • Voor VZW's of feitelijke verenigingen
 • Geen leeftijdslimiet
 • Wereldwijde dekking
 • Producten op maat
 • Verschillende mogelijkheden
 • Online onderschrijving

   


De verzekering tegen cybercriminaliteit
Mobiliteit
Ongevallen, diefstal, een dekking voor uw wagenpark
en de privévoertuigen van uw medewerkers
 • Voor uw hele vloot
 • Geen franchise
 • Geen voorschot van fondsen

   

 • Uitgebreid netwerk van erkende herstellers
 • Carglass netwerk
 • Soepele anti-diefstal voorwaarden
 • Pechverhelping
 • Overal in Europa
 • 24 u/24

   

 • Voor de privévoertuigen
 • Een voordeel voor de werknemer
 • Een bijkomende waarborg
 • Verzekert de mobiliteit
 • Voor de werknemers
 • Woon-werk en dienstverplaatsingen
 • Een compleet aanbod op maat
 • Een aanvulling op uw cafetariaplan
 • Voor alle zachte mobiliteitsmiddelen
 • Pechverhelping van uw autocars/autobussen
 • Overal in België
 • 24/7
Goederen
Brand, waterschade, materiële schade... een dekking voor uw gebouwen, uw meubilair, uw uitrusting...
 • Voor uw gebouwen
 • Verscheidene moduleerbare waarborgen
 • Raadgeving in preventie

   

   

 • Voorkomen van een faillissement na een schadegeval
 • Vergemakkelijken van het heropstarten
 • De levensverzekering voor de onderneming
 • BA + schade aan gebouwen
 • Burenruzie
 • Tienjarige aansprakelijkheid

   

   

   

 • Voor de voorwerpen en het materiaal
 • Contracten op maat
 • Principe van "Alle risico's behalve..."
 • Vergoeding in nieuwwaarde
 • Dekking “Natuurrampen”
 • Globale dekking zonder gedetailleerde opgave
 • Dekking nagel tot nagel
 • Dekking van breekbare voorwerpen
 • Dekking van verlies en verdwijning

De verzekering tegen cybercriminaliteit