Socialprofitsector
Wettelijk pensioen
Al onze verzekeringsproducten in de 1ste pensioenpijler
 • Spreiding van de financiering
 • Ethias : de enige verzekeraar 1ste pijler
 • Publi-Plan : voorziening van de loonmassa
 • Voor de niet-aangeslotenen bij het Pensioenfonds
 • Voor uw residuele pensioenen
 • Voor de spreiding van uw financiële last
Extra legale pensioenen
Al onze verzekeringsproducten in de 2de pensioenpijler
 • Uw personeel binden tegen een lagere kostprijs
 • Ethias : expert van de openbare functie
 • Ethias : pionier van de 2de pijler
Publi-Plan
 • Hulp bij de loopbaanplanning
 • Visie op de loonkosten
 • Impact van het personeelsbeleid op het budget
Ethias Pension Corner
Ethias Pension Corner
Een blog gespecialiseerd
in pensioenen