Een vraag?

Ethias Services Voorkomen, beheren, auditen, analyseren... We staan aan uw zijde!

 
 

Waarom kiezen voor Ethias Services?

Ethias Services wil een volledig gamma van diensten aanbieden, die verder gaan dan verzekeringen, en dit onder meer op het vlak van preventie, risicobeheer en pensioenen.

 • Expertise

  Doe een beroep op experten in brandpreventie, competentiebeheer, psychosociale risicopreventie, riskmanagement of op deskundigen in actuariële, fiscale, financiële en juridische zaken.

 • Automatisering

  Geavanceerde tools om aan uw behoeften te voldoen.

 • Tijdwinst

  Besteed het beheer van uw dossiers uit en vertrouw het toe aan Ethias Services.

5 activiteitendomeinen om aan uw behoeften te voldoen

Ethias Services staat aan uw zijde en begeleidt u bij de uitrol van innovatieve oplossingen die aan uw dagelijkse behoeften voldoen.

 

Brandpreventie

We zorgen voor opleidingen, voeren risicoaudits uit en begeleiden u bij de uitvoering van corrigerende maatregelen om zowel uw personeel als uw patrimonium te beschermen.

 

Beheer van psychosociale risico’s

Ethias Services geeft een antwoord op uw vragen met meer dan 50 voorstellen voor:

 • conflictbeheersing, stressbeheersing en tijdsbeheer;
 • opsporing en analyse van psychosociale risico’s;
 • psychologische ondersteuning en veiligheid, geestelijke gezondheid en welzijn.
 

Competentiebeheer

Ethias Services geeft een antwoord op uw behoeften op het vlak van:

 • beheer van leidinggevende vaardigheden, human resources en communicatie;
 • werkomgeving, verslavingspreventie;
 • ethiek in management en besluitvorming.
 

Risk Management

Op het vlak van riskmanagement richten we ons op het in kaart brengen van risico's, het opstellen van remediëringsplannen, begeleiding bij het uitvoeren van maatregelen en een reeks specifieke opleidingen.

 

Pensioen

We geven een duidelijk beeld op de toekomstige loon- en pensioenlasten van statutaire en contractuele personeelsleden die in openbare instellingen werken.

 

Neem contact op met onze Key Account Manager

Onze Key Account Manager staat tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden en samen met u specifieke oplossingen voor uw behoeften te vinden.