Publieke sector
Wettelijk pensioen
Al onze verzekeringsproducten in de 1ste pensioenpijler
 • De financiering van de basis- en responsabiliseringsbijdragen spreiden
 • Ethias : de enige verzekeraar 1ste pijler
 • Vereenvoudiging van de berekening van de pensioenen
 • De betaling en berekening van de pensioenen vergemakkelijken
 • Ethias : de enige verzekeraar 1ste pijler
 • Voor de niet-aangeslotenen bij het Pensioenfonds
 • Voor uw residuele pensioenen
 • Voor de spreiding van uw financiële last
Extra legale pensioenen
Al onze verzekeringsproducten in de 2de pensioenpijler
 • Een aanvullend voordeel toekennen aan uw contractuele personeelsleden
 • Ethias : expert van de openbare functie
 • Aangepaste oplossingen !
Publi-Plan
 • Hulp bij de loopbaanplanning
 • Visie op de loonkosten
 • Impact van het personeelsbeleid op het budget
Ethias Pension Corner
Ethias Pension Corner
Een blog gespecialiseerd
in pensioenen