Covid 19: Barrièremaskers en de versoepeling van de lock-down maatregelen

De aangekondigde versoepeling van de maatregelen roept veel vragen op over de praktische organisatie ervan en iedereen vraagt zich af hoe we op een veilige manier ons huis kunnen verlaten, maar ook hoe we ons in de toekomst moeten gedragen in onze fysieke contacten met de buitenwereld.

 

Om de pandemie onder controle te houden, is het absoluut noodzakelijk, en alle experts dringen hierop aan, de veiligheidsafstanden tussen mensen te respecteren. Het is ook van belang eraan te herinneren de hygiënevoorschriften te handhaven, zowel op persoonlijk vlak als op het vlak van de objecten die we zouden kunnen aanraken (deurvergrendeling, liftknop, elektronische betaling, enz…)

 

De afbouw van de maatregelen is dus aangekondigd met als gevolg dat we ons opnieuw zullen gaan mengen met onze buren, onze collega's, klanten en onbekenden.

 

Artsen zijn het erover eens dat, wanneer we de draad van ons dagelijks leven weer oppikken, de bevolking mondbescherming zal moeten dragen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

 

Hiermee worden geen chirurgische maskers of FFP2-maskers voor het zorgpersoneel bedoeld. Deze hebben immers geen enkele meerwaarde voor personen die niet aan het COVID-19-virus worden blootgesteld in hun beroepsactiviteiten.

 

Het betreft hier de zogenaamde beschermingsmaskers, die spatbestendig zijn en die de mensen zelf kunnen maken rekening houdend met enkele basisregels. Buitenshuis vormen zij een barrière tussen u en alle andere mensen. Deze barrière beschermt niet alleen u, maar ook de persoon tegenover u tijdens bijvoorbeeld een gesprek.

 

Om een goede bescherming te garanderen moeten deze maskers aan een aantal eisen voldoen. Enkele van deze eisen betreffen:

  1. De grootte van het masker: het masker moet het gezicht bedekken van de bovenkant van de neus tot onder de kin.
  2. De stof: de stof moet soepel genoeg zijn om goed op de huid aan te sluiten. Dit zorgt voor een goede afdichting van het masker. De keuze van de stof is dus van essentieel belang (luchtdoorlatend, dicht geweven ...). Gebruik bij voorkeur meerdere lagen stof.
  3. Het masker moet tijdens het dragen steeds op de juiste plaats blijven zitten door middel van een elastiek of knooplint.

 

Ten slotte moeten deze beschermingsmaskers, om doeltreffend te zijn, op de juiste manier worden gebruikt. De regels voor het gebruik van deze maskers komen in een volgend artikel aan bod.

De FOD Volksgezondheid heeft op haar website een mondmaskerpatroon gepubliceerd, dat hier kan worden gedownload.

https://maakjemondmasker.be/pdf/mondmasker-latest.pdf

 

Steek je handen uit de mouwen en kruip achter je naaimachine!