Ethias Members' Academy

Ethias Members' Academy, onze door de FSMA erkende opleidingsschool, biedt een brede waaier van opleidingen aan die op afstand (webinars) of face-to-face worden gegeven.

Opleidingen op maat in verschillende domeinen!

  • Alle verzekeringstakken, preventie, diensten ...
  • Sommige opleidingen zijn geaccrediteerd (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg ...)
  • Afstandsonderwijs (webinars of e-learning), face-to-face (in onze of uw gebouwen)

Onze unieke expertise voor de competentieontwikkeling van uw werknemers

Onze lesgevers zijn specialisten in hun vakgebied en behandelen een reeks onderwerpen die relevant zijn voor uw activiteitensector, ongeacht deze tot de publieke sector, de privésector of de vrijwilligerssector behoort:

  • Personen (arbeidsongevallen, psychosociale risico's, gezondheidszorg, enz.)
  • Patrimonium (brandrisico’s, alle risico's, bouwrisico's, enz.)
  • Mobiliteit (elektrificatie van wagenparken, zachte mobiliteit, enz.)
  • Aansprakelijkheid (algemene BA, vrijwilligerswerk, BA-verzekering voor Bestuurders, GDPR, enz.)
  • Preventie (welzijn op het werk, ongevallenpreventie, evacuatieplannen, preventieadviseur niveau 3, enz.)
  • Digitale hulpmiddelen (ongevalsaangifte, opvolging van schadegevallen, beheer van verzekeringspolissen, verzekeringsbewijzen, facturatie, enz.)