De pijlers van ons pensioen (1/2)

Het driepijlerstelsel is in de pensioenwereld een bekend begrip. Dat is niet alleen in ons land zo, ook heel wat van de ons omringende landen kennen dat systeem. Met de discussie over de betaalbaarheid van de pensioenen dagen ook de begrippen vierde en vijfde pijler op. In deze blog zetten we de eerste drie pijlers nog eens uiteen.

 

De eerste pijler kennen we allemaal. Die bestaat uit het wettelijk pensioen dat door de overheid wordt geregeld. Het bedrag daarvan is afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer gewerkt heeft en zijn inkomen in die periode. Ook het statuut dat hij/zij had, ambtenaar, werknemer of zelfstandige, speelt een rol bij de berekening van het pensioen.

 

 

Datum : 07/2017

Het belang van deze eerste pijler is (nog altijd) groot, maar dikwijls volstaat dat wettelijk pensioen niet om de levensstandaard aan te houden die de persoonhad als actieve werknemer. Om dat wettelijk pensioen aan te vullen, zijn er nog de andere pijlers voorzien.

 

Onder de tweede pijler valt het aanvullend werknemerspensioen.  Dit wordt geregeld  via een groepsverzekering, maar kan ook via een OFP, een organisme voor de financiering van pensioenen. Meestal wordt een stuk loon door de werkgever afgehouden en vrijgegeven bij pensionering of overlijden. De werknemer ontvangt het verzekerde bedrag wanneer hij/zij met pensioen gaat of overlijdt. In België gebeurt dat meestal in de vorm van een kapitaal, maar het bedrag kan ook opgenomen worden per maand, in de vorm van rente. De tweede pijler is fiscaal interessant zowel voor de werkgever als voor de werknemer.

 

In de derde pijler vinden we de vrijwillige individuele pensioenformules die een fiscaal voordeel krijgen toegewezen. Daaronder vallen het pensioensparen en het langetermijnsparen. Voor pensioensparen ligt het maximumbedrag dit jaar (2017) op 940 euro. Dat bedrag levert een fiscaal voordeel van 30% op. Het fiscaal voordelige bedrag voor langetermijnsparen is afhankelijk van uw netto belastbaar inkomen. Voor 2017 bedraagt het maximumbedrag 2260 euro, wat een fiscaal voordeel oplevert van maximum 678 euro. Deze pensioenformules kunnen een mooie aanvulling zijn op de eerste en de eventuele tweede pensioenpijler.

 

In een volgende blog gaan we dieper in op de vierde en de vijfde pijler van ons pensioenstelsel.