Wat zijn de voorwaarden om een graafmachine tussen twee bouwplaatsen te mogen besturen?

Vanaf nu mag iedereen met een rijbewijs B ‘een voertuig van speciale constructie voor industrieel gebruik’ op de openbare weg besturen bij verplaatsingen tussen bouwplaatsen. Het gaat bijvoorbeeld om een bulldozer of een graafmachine.

 

Voordien moesten de bestuurders van die voertuigen een rijbewijs C voor ‘vrachtwagens’ hebben, ook al reden ze maar heel sporadisch korte afstanden over de openbare weg.

 

Om van die vereenvoudiging gebruik te kunnen maken, moet echter aan twee voorwaarden voldaan zijn:

  • de maximumsnelheid van het voertuig mag niet hoger zijn dan 40 km/u;
  • de afstand tussen de twee bouwplaatsen mag niet meer zijn dan 5 km.

 

Die maatregel vereenvoudigt in grote mate het werk van de bouwsector.

 

Toch blijven nog enkele vragen open:

  • gaat het om een afstand van 5 km in vogelvlucht of gaat het om de ‘reëel’ gereden afstand?
  • de officiële definitie van ‘voertuigen van speciale constructie’ vermeldt twee snelheidscategorieën: een categorie beneden 30 km/u nominaal, en een categorie boven 30 km/u nominaal. Waarom werd die classificatie niet overgenomen?

 

Bovendien is er een verschil tussen de Franse en de Nederlandse versie van de tekst. In het Frans heeft men het over een snelheid van ‘kleiner dan of gelijk aan 40 km/u’, en in het Nederlands van ‘minder dan 40 km/u’. Die onopgeloste kwesties zullen wellicht tot correcties in de reglementering leiden en uiteraard zullen we daarover in onze blog berichten.

 

Tot besluit: deze maatregel mag dan al de administratieve lasten van de bedrijven uit de sector verminderen, ze stelt hen niet vrij van de verplichting om de werknemers op te leiden in het veilige gebruik van zulke voertuigen.

 

Het koninklijk besluit ging op 11 december 2017 van kracht.

 

 

 

 

Bronnen: Koninklijk besluit van 19 november 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de rijbewijzen en het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, B.S. 1 december 2017.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2017-12-01&numac=2017031085&caller=list

 

Een rijbewijs B is vanaf nu voldoende om een bouwvoertuig te besturen

http://www.fegc.be/menu.asp?id=1696&lng=fr&m=0

 

Advies 61.031/4 van 21 maart 2017 van de Raad van State, afdeling wetgeving

 

 

Januari 2018