Smartphone gebruiken aan het stuur? Gevaarlijk!

Smartphonegebruik in het verkeer verhoogd risico op ongevallen : beperkt gezichtsveld, tot 40% hogere reactietijd, laattijdig remmen, enz.

Ontdek ons sensibiliseringsvideo...

Dodehoekongevallen voorkomen

Ontdek het efficiënte systeem dat door onze partner eXia wordt ontwikkeld om dodehoekongevallen te voorkomen!

De elektrische fiets in alle veiligheid!

Alvorens een elektrische fiets te gebruiken, is het belangrijk de mogelijke veiligheidsrisico’s te herhalen.

Onderzoek door het FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in het kader van de « Europese Controlecampagne CASP2019 Persoonlijke vervoermiddelen » hebben aangetoond dat elektrische fietsen gepaard gaan met risico's die samenhangen met een slechte aankoop, gevaarlijk rijden en onveilige oplaadgewoonten.

Manueel hanteren van lasten

 Ontdek de preventieve benadering van rugpijn veroorzaakt door slechte houding en herhaalde slechte bewegingen.

Covid-19 :

Een goede bescherming mits bepaalde principes goed worden nageleefd!

Handschoenen bieden een goede bescherming indien bepaalde principes goed worden nageleefd. Ontdek welke standaard handelingen zorgen voor een optimale bescherming …

Afleiding door de smartphone, moordend in het verkeer!

Om ons veilig te verplaatsen op de weg hebben we al onze aandacht nodig. Helaas wordt afleiding in het verkeer door het gebruik van de smartphone een alsmaar groter probleem.

Gebruik van kleine blusmiddelen

In deze - in samenwerking  met PIVO gerealiseerde - video bespreekt Ethias de drie onafscheidelijke elementen van brand, beschrijft de middelen voor brandbestrijding en geeft je enkele nuttige tips.

Werken in de hoogte

Werken op een ladder vereist daarom een bijzondere waakzaamheid.

De nieuwe videoclip geproduceerd door de preventiedienst in samenwerking met ORES herinnert aan de basisregels voor veiligheid om het ergste te vermijden.

Snoeien van bomen

De gemeentearbeiders die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de groenvoorzieningen worden blootgesteld aan verschillende risico’s die verband houden met het gebruik van machines, uitrusting en voertuigen op de weg en in de parken.

Onderhoud van de groenvoorzieningen

De gemeentearbeiders die de groenvoorzieningen onderhouden, worden blootgesteld aan heel wat risico’s, zoals te zien is in de film die in samenwerking met de stad Eupen gemaakt werd. 

Panta rei

Vóór het water uit de kraan loopt, heeft het al een lange weg afgelegd; onder meer via een netwerk van leidingen die een voortdurend onderhoud vergt.
Deze film laat zien dat een goede voorbereiding en de naleving van veiligheidsregels niet alleen de interventietijd op het netwerk beperken, maar ook werknemers beschermen.

Leer vallen

Omdat vallen van gelijk niveau één van de meest voorkomende oorzaken is van arbeidsongevallen,

is het belangrijk om deze zo veel mogelijk te voorkomen.

De preventie in de industriële keukens

Deze film geeft een totaal overzicht van de uitgevoerde activiteiten in de keuken van een ziekenhuis. Het maken van de gerechten voor de patiënten en het personeel houden verschillende risico’s in die uitvoerig aan bod komen in deze video.

Vermijd prikongevallen

Er gebeuren naar schatting ongeveer jaarlijks één miljoen prikongevallen in de ziekenhuis en-gezondheidssector in België. Elk prikongeval brengt veel leed en ongerustheid met zich mee bij de slachtoffers. Daarom willen we via deze film enkele praktijkrichtlijnen meegeven om deze ongevallen als dusdanig te voorkomen. Want elk prikongeval is er één teveel.

Poetshulpen...

Veiligheid voorop!

Als poetshulp kom je vaak in situaties terecht met een verhoogd risico op ongevallen. Bij de klant duiken gevaarlijke situaties op. Welke apparaten zijn aanwezig, en in welke toestand zijn deze? Hoe kan je veilig werken op hoogtes, vermijd je brand- en snijwonden? Wat zijn irriterende en bijtende producten?

Prioritaire voertuigen

Veiligheidsgordel dragen verplicht

Sinds 1 april 2014 moeten bestuurders en passagiers van prioritaire voertuigen hun veiligheidsgordel dragen. Ondanks de wettelijke verplichting dragen brandweermannen de gordel vaak niet.

Kijk uit!

Zich veilig gedragen in het verkeer

Omdat ze de gevolgen van hun daden voor hun eigen veiligheid en die van anderen hebben onderschat veroorzaken elke dag opnieuw talrijke personen verkeersongevallen of zijn zelf het slachtoffer ervan.

Afvalinzameling

De job van vuilnisman is risicovol en ondanks de genomen preventiemaatregelen gebeuren er redelijk veel arbeidsongevallen met vuilnismannen.

Deze film - gerealiseerd in samenwerking met IVBO, laureaat van de Prevention Award 2013 "Occupational Safety" - toont niet alleen de verkeersgevaren waaraan het personeel wordt blootgesteld en de risico's verbonden aan het manipuleren van de ingezamelde lasten, maar ook de gepaste gedrag om ongevallen te voorkomen.

Verplaatsingen in het kader van het werk

In 2012, werden 17,6% van de arbeidsongevallen veroorzaakt door uitglijden en struikelen. Struikelen, uitglijden en vallen zijn ongevallen die gerelateerd kunnen worden aan een groot aantal risicofactoren. Eén van deze risicofactoren is onze houding tijdens verplaatsingen.