Infofiche : Doorslijp- en afbraamschijven en hun vervaldatum

Doorslijpschijf : Bedoeld om steen of metaal door te slijpen. Deze schijven mogen NOOIT gebruikt worden om af te bramen ! De kans dat deze schijf uit elkaar springt is heel groot !

Een doorslijpschijf herken je door de aanwezigheid van het pictogram “niet gebruiken om af te bramen” en een dikte tot en met 3 mm

 

Afbraamschijf : Bedoeld om lasnaden en oneffenheden weg te slijpen.

Een afbraamschijf herken je door de afwezigheid van het pictogram   “niet gebruiken om af te bramen” en zijn dikker dan een doorslijpschijf (vanaf 4 mm).

 : Pictogram verbod afbramen (zijdelingse krachten uitoefenen)

 

Bij het gebruik van slijpmachines zijn er verschillende risico’s aanwezig zoals:

 • Geraakt/gegrepen worden door de draaiende schijf
 • Geraakt worden door rondvliegende deeltjes
 • Brand tgv van vonken die brandbare stoffen doen ontbranden
 • Gehoorschade door de hoge geluidsniveau’s
 • Breuk van de schijf
 • ……………

 

Een breuk van een slijpschijf kan meerdere oorzaken hebben zoals het onoordeelkundig gebruik ervan  maar kan ook het gevolg zijn van het overschrijden van de vervaldatum !

Het slijpmiddel van een schijf wordt door een bindmiddel bijeen gehouden. Door het natuurlijke verouderingsproces van het bindmiddel zal de slijpschijf na verloop van tijd zachter worden en wordt het risico op uiteenspatten of afbrokkelen groter.

 

Hou de vervaldatum dus goed in de gaten !

De schijven mogen onder geen enkele voorwaarde gebruikt worden na het verstrijken van de vervaldatum;

 

Vervaldatum op een doorslijp- en afbraamschijf :

Doorslijp- en afbraamschijven hebben een uiterste houdbaarheidsdatum. Volgens de norm EN12413 moeten alle kunsthars-gebonden doorslijp-en afbraamschijven voorzien zijn van een houdbaarheidsdatum die 3 jaar na de productiedatum ligt.

De bovenvermelde norm is niet van toepassing op diamantschijven, lamellenschijven of fiberschijven.

De houdbaarheidsdatum staat vermeld op de metalen asgatring (zie afbeelding)

Een voorbeeld van  vervaldatum is  V01/2022

V = vervaldatum

V01 : eerste kwartaalmaand (januari)                    

V04 : tweede kwartaalmaand (april)

V07 : derde kwartaalmaand (juli)

V10 : vierde kwartaalmaand (oktober)                    

2021 : jaartal

 

 

Nog enkele andere belangrijke aandachtspunten :

 •  steeds de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsbril, gehoorbescherming, werkhandschoenen, vlamdovende of vlamvertragende kleding en eventueel adembescherming.
 • Controleer voor het gebruik de schijven op beschadigingen. Gebruik nooit beschadigde schijven.
 • Zorg ervoor dat  er voldoende afstand is tot andere personen
 • Kijk het maximale toerental na van zowel schijf als toestel. Het toegestane toerental van de schijf moet minstens even hoog zijn als het maximale toerental dat op het gereedschap vermeld staat.
 • Gebruik steeds de geschikte schijf voor het uit te voeren werk. Doorslijpschijven  nooit als afbraamschijf gebruiken omwille van risico op schijfbreuk !
 • Gebruik steeds de juiste schijf voor het juiste toestel (buitendiameter en dikte van slijpschijf ) – geen versleten schijven op kleinere machines gebruiken !)
 • Wacht tot de schijf stilstaat alvorens deze neer te leggen
 • Oefen niet teveel kracht uit op de schijf tijdens het slijpen
 • Hou de slijpmachine steeds met 2 handen vast
 • Controleer voor gebruik de werking van de dodemansknop/nulspanningsbeveiliging. De dodemansknop mag nooit vergrendeld worden !

 

Klik hier om het infofiche te downloaden