Procedure

Schade Arbeidsongeval - Procedure

Stap 1

Eenvoudige en snelle online aangifte

 

Het slachtoffer moet het ongeval zo snel mogelijk aan de werkgever melden. Die zorgt voor de aangifte via de applicatie Extranet “Arbeidsongevallen” toegankelijk via Ethias Connect, dé toegangspoort tot al onze digitale diensten.

 

Opgelet! De wet legt een termijn van 8 kalenderdagen op voor het melden van een ongeval aan de verzekeraar. 

 

Ontdek in deze video de belangrijkste stappen om arbeidsongevallen van uw personeelsleden online aan te geven.

 

 

Stap 2

Beslissing over de ontvankelijkheid van het dossier  

 

Bij aangifte van het ongeval ontvangt de werkgever elektronisch en het slachtoffer per brief de ontvangstmelding. Die bevat alle nodige informatie, zoals dossiernummer en andere contactgegevens.

 

Binnen de 3 dagen na de aangifte neemt Ethias een standpunt in over de ontvankelijkheid van het schadegeval. Het voorval wordt meestal erkend als wettelijk verzekerd arbeidsongeval.

 

Soms is bijkomend onderzoek nodig of beantwoorden de feiten niet aan de definitie van een arbeidsongeval.  Het slachtoffer moet zich dan tot de mutualiteit wenden: de vergoedingen worden uitgekeerd als  voldaan wordt aan de voorwaarden voorzien in de wet op de ziekte-  en  invaliditeitsverzekering.

 

Stap 3

Contact met experten 

 

Het is mogelijk dat men als  slachtoffer wordt uitgenodigd door de medisch adviseur van Ethias. Om een juiste en tijdige vergoeding te bekomen, moet hierop ingegaan worden.

 

Wanneer de ongevalsomstandigheden niet duidelijk zijn, kan een schade-inspecteur die onderzoeken. Een volledige en goed ingevulde aangifte kan dit vermijden.

 

Stap 4

Vergoeding van medische kosten en tijdelijke arbeidsongeschiktheid 

 

 

Apothekerskosten: Met Assurpharma ontvangt de verzekerde een barcode die hij aan de apotheker moet tonen. Door het gebruik van deze barcode stemt hij ermee in dat de apotheker ons het BVAC-attest bezorgt via elektronische weg. De verzekerde ontvangt ook een papieren versie van dit attest (dit duplicaat moet niet naar Ethias worden verstuurd). 

 

De terugbetaling van de medische kosten gebeurt bij erkend arbeidsongeval binnen een korte termijn, met een maximum van 15 dagen na ontvangst van de bewijsstukken. Op elk document moet het dossiernummer vermeld worden !

 

Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid, zal het slachtoffer gedurende de periode van het gewaarborgd loon vergoed worden door de werkgever. Pas bij langere afwezigheid zal de vergoeding rechtstreeks aan slachtoffer gestort worden. Let wel, de afwezigheidsperiodes moeten steeds medegedeeld worden door de werkgever aan Ethias.

 

Stap 5

Vergoeding van een blijvende arbeidsongeschiktheid 

 

Na consolidatie van de letsels, en als er een blijvende arbeidsongeschiktheid is, bezorgt  Ethias een regelingsvoorstel aan het slachtoffer op basis van de bevindingen van de medisch adviseur (beschrijving van de restletsels, het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid, de consolidatiedatum, het basisloon). 

 

Stap 6

Niet akkoord? 

 

Als iets over het hoofd werd gezien, bezorg dan de bijkomende gegevens aan Ethias.  Als er uiteindelijk geen overeenstemming kan bereikt worden, dan is de arbeidsrechtbank van de woonplaats van het slachtoffer bevoegd. Procedurekosten zijn voor rekening van de verzekeraar (daar hoort het ereloon van de advocaat niet bij). 

 

Stap 7

Communicatie

 

de applicatie Extranet “Arbeidsongevallen”, toegankelijk via Ethias Connect.

 

Als slachtoffer kan u ons alle documenten bezorgen via het mailadres: schadebeheer@ethias.be met in het onderwerp de vermelding van het dossiernummer. Bij medische kosten dienen echter steeds de originele documenten per post bezorgd te worden.

 

U kan schaderegelaars telefonisch bereiken tussen 9 en 12u.