Procedure

Schadegeval in Burgerlijke Aansprakelijkheid - Procedure

Stap 1

Eenvoudige en snelle aangifte via Extranet. 

 

De ongevalsaangifte moet bij voorkeur naar ons worden verstuurd via "Extranet"- Als u niet over deze toegang beschikt, kunt u deze aanmaken op het volgende adres: https://secureextranet.ethias.be.

 

Indien u geen toegang heeft tot extranet kan de ongevalsaangifte (samen met de bewijsstukken) per e-mail worden verstuurd naar: 2173@ethias.be

 

Stap 2

Ontvangstmelding 

 

Indien u aangifte doet, via extranet ontvangt u onmiddellijk een dossiernummer. U ontvangt in ieder geval een ontvangstmelding binnen 3 werkdagen. 

 

Stap 3

Standpunt over de dekking van het schadegeval 

 

Na ontvangst van de aangifte en zodra wij in het bezit zijn van alle nodige elementen neemt Ethias een standpunt in over de dekking van het schadegeval.

 

Stap 4

Contacten met uw dossierbeheerder of de schade-expert 

 

Dankzij een rechtstreekse en transparante communicatie doen de dossierbeheerders het nodige voor een snelle afhandeling van uw dossier. Zij staan permanent klaar om specifieke problemen op te lossen die tijdens de behandeling van het dossier zouden opduiken. Dit contact dient bij voorkeur te gebeuren via de Extranetsite.

 

Onze lokale inspecteurs en ons netwerk van onafhankelijke experten kunnen bovendien op elk moment op een snelle en efficiënte tussenkomen in het dossier

 

Stap 5

Dossiers opvolgen

 

Uw dossierbeheerder contacteert indien nodig alle mogelijke tussenpersonen(derden, verzekeraar, advocaat...) teneinde alle informatie op te vragen die noodzakelijk  is voor het beheer, de opvolging en de eventuele regeling van het dossier. U zal een kopie ontvangen van alle brieven die in het dossier worden geschreven en u zal deze acties ook kunnen opvolgen via Extranet

 

Stap 6

Sluiting van het dossier

 

De dossierbeheerder zal u inlichten over de sluiting van het dossier en over de eventuele uitgaven die werden gedaan. In de hypothese van de toepassing van een vrijstelling, verzoekt hij u om over te gaan tot de betaling ervan met de hiertoe benodigde informatie. De info in verband met de stand van het dossier en de gemaakte uitgaven kan u tevens terugvinden via Extranet