Procedure

Bijstand - Procedure

Stap 1

Bij een schadegeval kunt u onmiddellijk, en dit 24 uur per dag, contact opnemen met Ethias Assistance:

 

Stap 2

Gegevens die tijdens het eerste contact met Ethias Assistance moeten worden meegedeeld: 

  • naam en voornaam van de verzekerde en het polisnummer.
  • vermeld zo exact mogelijk de plaats waar u zich bevindt en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken.
  • beschrijf de gebeurtenis die aanleiding geeft tot uw vraag om tussenkomst. 

 

Stap 3

Om de medische contacten bij een ziekenhuisopname te vergemakkelijken verzoeken wij u om ons de volgende informatie te bezorgen:

  • naam en voornaam van de gehospitaliseerde verzekerde.
  • naam en adres van het ziekenhuis, de afdeling en het kamernummer en, indien mogelijk, de naam van de verantwoordelijke geneesheer.
  • naam van uw ziekenfonds en uw aansluitingsnummer.

 

Stap 4

In het geval van repatriëring van uw voertuig uit het buitenland:

  • laat de sleutels en de boorddocumenten achter op de plaats waar het voertuig gestald is.
  • vermeld de aanwezigheid van een dakkoffer, een fietsendrager... en laat de eventuele sleutels ter plaatse.
  • laat een lijst achter van de voorwerpen die zich in het voertuig bevinden.
  • informeer Ethias over de staat van het voertuig met vermelding van de schade.