Procedure

Schadegeval in Burgerlijke Aansprakelijkheid - Procedure

Stap 1

Eenvoudige en snelle online aangifte. 

 

U kunt een schadegeval aangeven in de applicatie Extranet, toegankelijk via Ethias Connect, dé toegangspoort tot al onze digitale diensten.

 

Als u geen toegang tot Ethias Connect hebt, kunt u de ongevalsaangifte (samen met de bewijsstukken) per e-mail versturen naar: 2173@ethias.be.

 

Stap 2

Ontvangstmelding

 

Als u aangifte doet in de applicatie Extranet ontvangt u onmiddellijk het dossiernummer. U ontvangt in ieder geval een ontvangstmelding binnen 3 werkdagen. 

Stap 3

Contact met uw dossierbeheerder of de schade-expert 

 

Dankzij een rechtstreekse en transparante communicatie stellen de dossierbeheerders alles in het werk om uw dossier snel af te handelen. Ze staan permanent klaar om specifieke problemen op te lossen die tijdens de behandeling van het dossier zouden opduiken. Dit contact verloopt bij voorkeur via de applicatie Extranet via Ethias Connect.

Stap 4

Opvolging van het dossier

 

Uw dossierbeheerder contacteert zo nodig alle mogelijke tussenpersonen (derde, verzekeraar, advocaat...) om informatie op te vragen die noodzakelijk  is voor het beheer, de opvolging en de eventuele regeling van het dossier. U krijgt een kopie van alle correspondentie in verband met uw dossier en u kunt deze acties ook opvolgen in de applicatie Extranet via Ethias Connect.

 

Stap 5

Dossiers opvolgen

 

Uw dossierbeheerder contacteert indien nodig alle mogelijke tussenpersonen(derden, verzekeraar, advocaat...) teneinde alle informatie op te vragen die noodzakelijk  is voor het beheer, de opvolging en de eventuele regeling van het dossier. U zal een kopie ontvangen van alle brieven die in het dossier worden geschreven en u zal deze acties ook kunnen opvolgen via Extranet

 

Stap 6

Sluiting van het dossier

 

Zodra het dossier geregeld is, de tegenpartij lang genoeg niets heeft laten horen of toegegeven heeft dat de verzekerde niet aansprakelijk is, licht de dossierbeheerder u in over de sluiting van het dossier en over de eventuele uitgaven. Als er een vrijstelling toegepast wordt, zal de beheerder u vragen die te betalen. U kunt ook de stand van het dossier en de uitgaven terugvinden in de applicatie Extranet.