Procedure

Patrimoniumschade (materiaal, vastgoed of uitrusting) - Procedure

Stap 1

Eenvoudige en snelle aangifte via Extranet

 

De ongevallenaangiftes moeten bij voorkeur naar ons worden verstuurd via ons "Extranet"-systeem Als u niet over deze toegang beschikt, kunt u deze aanmaken door hier te klikken: https://secureextranet.ethias.be

 

Bij ontstentenis kunnen de ongevallenaangiftes (samen met de bewijsstukken) per e-mail worden verstuurd naar onze zetel van Hasselt: brandschade@ethias.be

 

Stap 2

Als nodig contact met uw lokale inspecteur

 

 

Stap 3

Ontvangstmelding 

 

Bij de opening van het dossier via extranet ontvangt u onmiddellijk de referentie. Wij sturen u onmiddellijk een ontvangstmelding met alle nodige aanwijzingen en informatie.

 

Om de communicatie te vergemakkelijken wensen wij voorkeur te geven aan de communicatie via elektronische weg. Zodra het dossier geopend is, kan iedere correspondentie naar ons worden verstuurd via Extranet of via mail naar: schadebeheer@ethias.be. In de titel van de mail moet de gestructureerde referte van het Ethias-dossier worden vermeld (vb.: >SI10xxxxxxxx<).

Stap 4

Standpunt over de dekking van het schadegeval 

 

Na ontvangst van de aangifte en zodra wij in het bezit zijn van alle nodige elementen nemen wij snel een standpunt in over de dekking van het schadegeval.

 

Stap 5

Contact met onze beheerdiensten 

 

Dankzij een directe en transparante communicatie stelt de bevoegde beheerder alles in het werk voor een snelle regeling van de dossiers. Kleine schadegevallen worden behandeld zonder de tussenkomst van een expert.

 

Voor grotere of meer complexe schadegevallen verzekeren onze lokale inspecteur en ons netwerk van onafhankelijke experten bovendien een snelle en efficiënte reactie.

 

Indien u dit wenst kan de herstelling worden uitgevoerd door uw eigen technische diensten, als uw lokale inspecteur of expert ingestemd heeft met dit principe.

 

Stap 6

Schadeloosstelling 

 

Ethias vergoedt de schade enkele dagen na ontvangst van het akkoord van de partijen.