Procedure

Schade Arbeidsongeval - Procedure

Stap 1

Eenvoudige en snelle online aangifte

 

Het slachtoffer moet het ongeval zo snel mogelijk aan de werkgever melden. Die zorgt voor de aangifte via de applicatie Extranet “Arbeidsongevallen” toegankelijk via Ethias Connect, dé toegangspoort tot al onze digitale diensten.

Ontdek in deze video de belangrijkste stappen om arbeidsongevallen van uw personeelsleden online aan te geven.

 

Stap 2

Beslissing over de ontvankelijkheid van het dossier 

 

Bij aangifte van het ongeval ontvangt de werkgever elektronisch de ontvangstmelding. Het slachtoffer krijgt al dan niet een ontvangstmelding in functie van de afspraken met de werkgever. De ontvangstmelding bevat alle nodige informatie, zoals dossiernummer en andere contactgegevens.

 

Binnen de 3 dagen na de aangifte geeft Ethias de werkgever een advies over de ontvankelijkheid van het schadegeval. De al dan niet erkenning gebeurt aansluitend door de werkgever. Het voorval wordt meestal erkend als wettelijk verzekerd arbeidsongeval.

 

Soms is bijkomend onderzoek nodig of beantwoorden de feiten niet aan de definitie van een arbeidsongeval. Het slachtoffer moet zich dan tot de mutualiteit wenden: de vergoedingen worden uitgekeerd als voldaan wordt aan de voorwaarden voorzien in de wet op de ziekte- en  invaliditeitsverzekering.

Statutairen kunnen in regel genieten van weddebehoud.

 

Stap 3

Contact met experten

 

Het is mogelijk dat men als slachtoffer wordt uitgenodigd door de medisch adviseur van Ethias. Deze heeft een eerder verzekeringstechnische rol. De bevoegde medisch dienst beslist over het oorzakelijk verband tussen de tijdelijke arbeidsongeschiktheid en het ongeval.

 

Wanneer de ongevalsomstandigheden niet duidelijk zijn, kan een schade-inspecteur die onderzoeken. Een volledige en goed ingevulde aangifte kan dit vermijden.

 

Stap 4

Vergoeding van medische kosten en tijdelijke arbeidsongeschiktheid

 

Apothekerskosten: Met Assurpharma ontvangt de verzekerde een barcode die hij aan de apotheker moet tonen. Door het gebruik van deze barcode stemt hij ermee in dat de apotheker ons het BVAC-attest bezorgt via elektronische weg. De verzekerde ontvangt ook een papieren versie van dit attest (dit duplicaat moet niet naar Ethias worden verstuurd). 

 

De terugbetaling van de medische kosten gebeurt bij een erkend arbeidsongeval binnen een korte termijn. Op elk document moet het dossiernummer vermeld worden!

 

Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid zal het slachtoffer hiervoor vergoed worden door de werkgever.

 

Stap 5

Vergoeding van een blijvende arbeidsongeschiktheid

 

Na consolidatie van de letsels, en als er een blijvende arbeidsongeschiktheid is, werkt Ethias samen met de werkgever een regelingsvoorstel uit op basis van de bevindingen van de bevoegde medische dienst (beschrijving van de restletsels, het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid, de consolidatiedatum, het basisloon). 

 

Stap 6

Niet akkoord? 

 

Als er geen overeenstemming of administratief beroep meer mogelijk is, kan het slachtoffer een procedure starten voor de arbeidsrechtbank van zijn woonplaats. Deze procedure dient gericht te worden tegen de werkgever. Procedurekosten zijn voor rekening van de werkgever of diens verzekeraar (daar hoort het ereloon van de advocaat niet bij). 

 

Stap 7

Communicatie

 

Als werkgever contacteert u Ethias bij voorkeur via de applicatie Extranet “Arbeidsongevallen”, toegankelijk via Ethias Connect.

 

U kan schaderegelaars telefonisch bereiken tussen 9 en 12u.