Procedure

Lichamelijke ongevallen sportbeoefenaars of leerlingen - procedure voor de aangifte van schadegevallen

Stap 1

Eenvoudige en snelle online aangifte

 

De ongevalsaangiftes moeten binnen 8 dagen naar Ethias gestuurd worden. We raden u aan de aangifte in te geven via de applicatie Extranet die toegankelijk is via Ethias Connect, dé toegangspoort tot al onze digitale diensten.

 

Om een toegang tot Ethias Connect aan te vragen, gaat u naar www.ethias.be/toegang-connect. Ethias Connect is toegankelijk via het adres www.ethias.be/ethiasconnect.

 

Als u nog geen toegang hebt tot Ethias Connect, kunt u uw aangifte per e-mail sturen naar : schade.schoolensport@ethias.be

 

Stap 2

Ontvangstmelding

 

Bij opening van het dossier in de applicatie Extranet ontvangt u onmiddellijk het dossiernummer en de contactgegevens van de dossierbeheerder.

Stap 3

Standpunt over de dekking van het schadegeval

 

Zodra we in het bezit zijn van de aangifte en van alle nodige elementen, neemt Ethias een standpunt in over de dekking van het schadegeval. Er zal in ieder geval een ontvangstmelding met de tussenkomstmodaliteiten verstuurd worden naar de sportbeoefenaar, de leerling of de ouders.

Stap 4

Contact met de vaste beheerder

 

U kan permanent vragen stellen in verband met uw dossier. Dit contact gebeurt bij voorkeur via Extranet. Dankzij deze directe en transparante communicatie kan er worden gezorgd voor een snelle regeling van uw dossier.

 

Stap 5

Beheer van de medische kosten

 

Na ontvangst van de bewijsstukken van de medische kosten (volledige facturen, afrekening van het ziekenfonds, apothekersattesten...), betaalt de dossierbeheerder de contractueel verschuldigde tussenkomst. De begunstigde van de tussenkomst ontvangt een gedetailleerde afrekening.