Procedure

Patrimoniumschade (materiaal, vastgoed of uitrusting) - Procedure

Stap 1

Eenvoudige en snelle online aangifte

 

U kunt een schadegeval aangeven in de applicatie Extranet, toegankelijk via Ethias Connect, dé toegangspoort tot al onze digitale diensten.

 

 

Als u geen toegang tot Extranet hebt, kunt u de ongevalsaangifte (samen met de bewijsstukken) per e-mail versturen naar onze zetel in Hasselt: brandschade@ethias.be.

 

Stap 2

Als nodig contact met uw lokale inspecteur

 

 

Stap 3

Ontvangstmelding

 

Bij opening van het dossier in de applicatie Extranet krijgt u direct het dossiernummer. We sturen u onmiddellijk een ontvangstmelding met de nodige aanwijzingen en informatie.

 

We geven de voorkeur aan communicatie via elektronische weg. Zodra het dossier geopend is, kunt u alle correspondentie naar ons sturen in de applicatie Extranet (toegang via Ethias Connect) of via e-mail naar schadebeheer@ethias.be. In de onderwerpregel van de e-mail moet het gestructureerde dossiernummer van het Ethias-dossier vermeld worden (vb.: >SI10xxxxxxxx<).

Stap 4

Standpunt over de dekking van het schadegeval 

 

Na ontvangst van de aangifte en zodra wij in het bezit zijn van alle nodige elementen nemen wij snel een standpunt in over de dekking van het schadegeval.

 

Stap 5

Contact met onze beheerdiensten 

 

Dankzij een directe en transparante communicatie stelt de bevoegde beheerder alles in het werk voor een snelle regeling van de dossiers. Kleine schadegevallen worden behandeld zonder de tussenkomst van een expert.

 

Voor grotere of meer complexe schadegevallen verzekeren onze lokale inspecteur en ons netwerk van onafhankelijke experten bovendien een snelle en efficiënte reactie.

 

Indien u dit wenst kan de herstelling worden uitgevoerd door uw eigen technische diensten, als uw lokale inspecteur of expert ingestemd heeft met dit principe.

 

Stap 6

Schadeloosstelling 

 

Ethias vergoedt de schade enkele dagen na ontvangst van het akkoord van de partijen.