Procedure

Schade Auto - Procedure

Stap 1

Eenvoudige en snelle aangifte via het kanaal van uw keuze

 

De ongevallen moeten binnen de 8 dagen worden gemeld:

 • via e-mail : fleet@ethias.be
 • per telefoon naar Service Center Schade 011 28 24 00 (van 8 tot 17 u. van maandag tot vrijdag)
 • per post naar het adres: Ethias - Prins-Bisschopssingel, 73 - 3500 Hasselt
Stap 2

Ontvangstmelding 

 

Bij de opening van het dossier ontvangt u onmiddellijk de referentie. Wij sturen u onmiddellijk een ontvangstmelding met alle nodige aanwijzigingen en informatie.

 

Om de communicatie te vergemakkelijken wensen wij voorkeur te geven aan de communicatie via elektronische weg. Zodra het dossier geopend is, kan iedere correspondentie naar ons worden verstuurd via Extranet of via mail naar: schadebeheer@ethias.be. In de titel van de mail moet de gestructureerde referte van het Ethias-dossier worden vermeld (vb.: >SA10xxxxxxxx<). 

 

Stap 3

Standpunt over de dekking van het schadegeval 

 

Na ontvangst van de aangifte en zodra wij in het bezit zijn van alle nodige elementen nemen wij snel een standpunt in over de dekking van het schadegeval.

 

Stap 4

Contact met onze beheerdiensten  

 

De bevoegde beheerder staat permanent in verbinding met u om punctuele vragen te beantwoorden die tijdens de behandeling van het dossier opduiken. Hij zoekt oplossingen, zelfs voorlopige.

Dankzij onder meer een directe en transparante communicatie doet hij/zij het nodige voor een snelle regeling van de dossiers.

Stap 5

Herstelling in een erkende garage 

 

Ethias beschikt over een netwerk van erkende herstellers over heel België. De up-to-date lijst van deze herstellers kan worden geraadpleegd op de internetsite van Ethias.

 

Dit systeem biedt de volgende voordelen:

 • Mogelijkheid om de contractuele vrijstelling "materiële schade" niet toe te passen; Afhankelijk van het type contract wordt de vrijstelling niet toegepast of wordt er een verlaagde vrijstelling toegepast.
 • Prioritair onthaal en dienstverlening.
 • Snelle raming van de schade.
 • Gratis vervangvoertuig naargelang de beschikbaarheden van de hersteller (categorie "toerisme en zaken").
 • Kwaliteitsvolle herstelling en waarborg.
 • Mogelijkheid van rechtstreekse betaling van het herstellingsbedrag, door Ethias, aan de hersteller voor zover de aangeslotene verzekerd is tegen stoffelijke schade of in recht is in het kader van de RDR-overeenkomst.

 

Stap 6

Expertise – Derde betaler 

 

- In het kader van de waarborg Materiële Schade:

 

Ethias kan voorstellen om rechtstreeks met de hersteller te werken als de volgende voorwaarden verenigd zijn:

 • de verzekerde kiest een hersteller van het Ethias-netwerk
 • het voertuig is niet buiten gebruik
 • de schade is duidelijk gelokaliseerd
 • de toepassing van een derde betaler SS

 

In de andere gevallen en op basis van vooraf bepaalde criteria zal er een expert worden aangesteld om de schade te becijferen en de opvolging van de herstelling te verzekeren teneinde de immobilisatietijd van het beschadigde voertuig maximaal te beperken.

 

- In de dossiers in recht in het kader van de RDR:

 

Ethias stelt in alle gevallen een expert aan om de schade te ramen.

Wanneer de volgende criteria vervuld zijn: 

 • de verzekerde kiest een hersteller van het Ethias-netwerk
 • het voertuig is niet buiten gebruik
 • de schade is duidelijk gelokaliseerd
 • de toepassing van een derde betaler in RDR

 

kan de expertise evenwel worden versneld door het principe van de Smart Expertise (proces ontwikkeld door Informex) en zo de immobilisatietijd van het beschadigde voertuig maximaal te beperken.