Verzekering pechverhelping & reisbijstand aan personen

Waarom kiezen voor Ethias?

  • U en uw gezin wereldwijd verzekerd
  • Pechverhelping vanaf uw woning
  • Lager tarief indien u een Auto- of Woningverzekering hebt bij Ethias.

 

De formules van Ethias Assistance krijgen een nieuwe naam.

 Meer weten >

 

Voornaamste dekkingen:
Ethias Assistance Car & Family en Car & Family Plus

Ethias Assistance Car & Family verzekert…

Voertuigen
Pechverhelping vanaf uw woning en in heel geografisch Europa. In geval van pech (zelfs bij een lekke band) of een ongeval komen wij uw voertuig (auto of motor) depanneren of wegtakelen.

Als het ongeval of de pech in het buitenland plaatsvindt, nemen wij ook uw verblijfskosten voor onze rekening. Bovendien zoeken wij voor u onvindbare wisselstukken en sturen ze zo snel mogelijk op.

In de basisformule kunt u tot 3 voertuigen, jonger dan 15 jaar, van het gezin verzekeren.

Ons productgamma is enkel bestemd voor personen die wettelijk in België gedomicilieerd zijn. Voor de voertuigenverzekering moet het voertuig bovendien in België zijn ingeschreven.
Personen

In geval van ziekte of ongeval nemen wij de kosten van uw repatriëring en medische kosten voor onze rekening.

In geval van overlijden van een familielid in België of hospitalisatie van een gezinslid in België of bij zware schade aan uw woning, organiseren en betalen wij uw vervroegde terugkeer (2 personen).


Bij een tegenslag, zoals diefstal van uw bagage of portefeuille in het buitenland, schieten wij u geld voor.

U en alle leden van uw gezin, of u nu samen reist of apart, zijn overal ter wereld (behalve in België) verzekerd tot een bedrag van € 250.000. 

Wenst u enkel een dekking voor personen? Bekijk onze Assistance voor personen ...


Ethias Assistance Car & Family Plus
 verzekert… 

Voertuigen

De pechverhelping biedt een basisdekking alsook een vervangwagen voor 5 dagen indien uw voertuig is gestolen of niet binnen 24 uur kan worden gerepareerd.
 

Met de Assistance Car & Family Plus kunt u tot 3 voertuigen van het gezin verzekeren.

Personen

De reisbijstandsverzekering biedt een basisdekking tot een bedrag van € 500.000.

 

 

 

Wenst u enkel een dekking voor personen? Bekijk onze Assistance voor personen.

 

Voornaamste uitsluitingen


Zijn uitgesloten van dekking, elk verzoek tot tussenkomst :

• voor feiten die dateren van voor de inwerkingtreding van het contract;

• bijstand of vergoedingen aan een verzekerde die deelneemt aan motorsportcompetities (wedstrijd, rally);

• voor medische kosten voorgeschreven of uitgegeven in België;

• na het verstrijken van 90 dagen tijdens een verblijf in het buitenland, in geval van een jaarcontract;

• hetzij technisch, hetzij medisch, terwijl de verzekerde zich bevindt in een staat van dronkenschap, van alcoholintoxicatie of in een

analoge staat voortvloeiend uit het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken;

• gelinkt aan voorafbestaande aandoeningen;

• gelinkt aan de herstelling van het voertuig.

Home Emergency, de optionele bijstand voor uw woning


Wij komen tussen bij dringende omstandigheden om schade aan uw woning te voorkomen of te beperken of om een dringende en voorlopige herstelling uit te voeren.
(bijvoorbeeld een wankele boom omkappen die op uw dak dreigt te vallen, een lekkende waterleiding dichten die uw keuken onder water zet, een deur stutten die beschadigd is na een inbraak of een storm, een buitendeur openen als u geen sleutels heeft, … ).
 

Wij bieden tussenkomst in de volgende gevallen:

• sanitaire loodgieterij

• elektrische installatie

• verwarming/waterverwarming

• leidingen en ondergrondse tanken

• deuren en ramen

• preventie

• dak(bedekking)

• waterschade na een interventie van de hulpdiensten (brandweer, civiele bescherming)

• brand

• bewaking

• wespennesten
 

Wij betalen de factuur rechtstreeks aan de hersteller tot € 350 per schadegeval en vergoeden ook zijn verplaatsingskosten. Zonder vrijstelling. 

Voornaamste uitsluitingen

Ethias Home Emergency komt niet tussen voor de volgende kosten:


• een toestand die door de verzekerde gekend was voor de aanvangsdatum van de verzekering

• de vervanging van defecte onderdelen

• de schade die voortvloeit uit een gebrekkig onderhoud en/of het niet definitief herstellen na een eerste tussenkomst van Ethias

• opbrengsteigendommen, gebouwen aangewend in het kader van een commerciële activiteit, niet-aangrenzende bijgebouwen en omheiningen, afsluitingen en elektrische hekken

• een aardbeving, een grondverschuiving, een overstroming of elke andere natuurramp

• opeenvolgende pannes door een tekort aan stookolie

• de slechte werking van een alarmsysteem

• de schade aan de gemeenschappelijke delen van gebouwen die in verschillende woningen zijn onderverdeeld

 

 

Wettelijke informatie


De Ethias Assistance is een een jaarlijks of tijdelijk verzekeringscontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd.

 

Iedere beslissing tot het afsluiten van een Ethias Assistance, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de waarborgen en uitsluitingen die zijn opgenomen in de informatiefiche en in de algemene voorwaarden. Deze documenten zijn tevens gratis beschikbaar in onze kantoren.

 

In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10,klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75. 

 

Ethias nv, toegelaten onder het nr. 196, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416  BIC: GKCCBEBB.