Zijn uw kinderen verzekerd als ze op kamp gaan?

Eindelijk, de grote vakantie! Dat betekent barbecue, ontspanning en … op kamp gaan met de jeugdbeweging. Uw oogappeltjes vertrekken voor 10 à 15 dagen samen met al hun vrienden en groepsleiders. ‘s Avonds samen rond het kampvuur? Dat vinden ze vast leuk. En u waarschijnlijk ook. Want u hebt het huis twee weken voor u alleen en u doet lekker uw zin!

Maar we snappen het, hoor. U bent er toch niet helemaal gerust in. U vraagt zich wellicht af of ze ’t niet te koud hebben en of ze zich niet zouden bezeren. En zijn ze eigenlijk wel goed beschermd? Moet u hiervoor een speciale verzekering afsluiten?

Is het kamp betalend? Dan is uw kind verzekerd!
Elk jaar betaalt u lidgeld aan de jeugdbeweging van uw kind. Deze bijdrage omvat de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, Lichamelijke ongevallen en Juridische bescherming. Uw kind is dus in principe gedekt als hij of zij bij een jeugdbeweging zit.
Stel nu: er gebeurt iets op kamp. Uw kind verzwikt bijvoorbeeld z’n enkel. Dan moeten de groepsleiders een ongevalsverklaring invullen en opsturen naar de verzekeraar met wie ze in het begin van het jaar een verzekering afsloten. De verzekeraar bekijkt vervolgens of hij de kosten al dan niet terugbetaalt.

En wat als uw kind zelf iets beschadigt?
Voorbeeld: uw kind trapt per ongeluk op de bril van een kampgenoot. In dat geval dekt uw Familiale verzekering de kosten. De schade veroorzaakt aan kledij en persoonlijke spullen van de verzekerden wordt niet vergoed door de verzekering die de jeugdbeweging afsloot aan het begin van het jaar. U moet het ongelukje dus meteen zelf melden bij uw verzekeraar.
Maar wat als het kamp van uw kind in het buitenland is? Dan moeten de leiders een bijstandsverzekering afsluiten in het buitenland. Zo niet, kunnen ze hun kampvergunning verliezen.

Altijd beter beschermd!
En dan is er nog dit: u kunt ook intekenen op een optionele verzekering via de jeugdbeweging voor een Blijvende Invaliditeit of Blijvende Invaliditeit en Tijdelijke Arbeidsongeschiktheid die de gevolgen van het ongeval dekken. U betaalt hiervoor een premie. Contacteer de verantwoordelijke van de jeugdbeweging voor meer informatie.
Neem zeker ook een kijkje op de overkoepelende website van de jeugdorganisaties in Vlaanderen en Brussel. Via de websites van deze organisaties leest u in detail de verzekeringspolissen.

En voor de andere kampen?
Het bovenstaande geldt voor alle scoutskampen. Maar hetzelfde principe telt ook voor het merendeel van de vakantie- en sportkampen van uw kind. Betaalt u een bijdrage om deel te nemen? Dan zijn uw kinderen meestal gedekt voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid bij erkende verzekeraars. Vraag gerust advies aan de organisatie van het kamp of kijk even op hun website.

Bent u al meer gerustgesteld? Allez vooruit, tijd om te genieten van uw welverdiende rust!

Vond u dit artikel interessant?
Bedankt voor uw feedback.