Onderhoud van onze website

Het onweer kan voor eventuele overlast zorgen.
Wij staan voor je klaar, lees hier hoe we je verder helpen.
Schade door de storm? Doe aangifte in je Klantenzone.

Natuurrampen: wie betaalt de schade aan uw wagen?

De weer-app op uw smartphone voorspelde de hele dag stralend weer. Alleen was ze de hevige onweersbui in de namiddag vergeten te signaleren. Op korte tijd viel er heel wat regen uit de lucht. Het gevolg? De straat waar uw auto geparkeerd stond, staat helemaal blank. En uw auto: geen fraai zicht … Vraag is nu: wie gaat de schade aan uw wagen betalen?

De grillen van Moeder Natuur zijn niet altijd even goed te voorspellen

Hoewel er in België weinig natuurrampen voorkomen, worden er jaarlijks toch heel wat mensen getroffen door kleine of grote schade na een natuurramp.  Een zware storm, een stevige hagelbui, een boom die omvalt door hevige rukwinden ... Als de natuurelementen tekeergaan, blijven voertuigen zelden gespaard.

Betaalt uw autoverzekering dit soort schade terug?
Ja, tenminste als u een omnium hebt die materiële schade aan uw eigen wagen dekt. Hebt u enkel een BA-autoverzekering ? Dan hebt u pech en draait u namelijk zelf op voor de herstellingskosten van uw wagen na een natuurramp. Een BA-auto komt namelijk enkel tussen wanneer u schade toebrengt aan anderen. Bij Ethias is de waarborg ‘natuurkrachten’ inbegrepen in alle omniumformules, zelfs bij een mini-omnium. 
Wat verstaan we onder natuurkrachten?

Het gaat om alle natuurfenomenen die zich plots voordoen en onmogelijk te controleren zijn. Met andere woorden: overstromingen, hagelbuien, stormen, orkanen, tornado’s, wervelstormen, vloedgolven, aardverschuivingen, afbrekende rotspartijen, vallende stenen, lawines, grote sneeuwdruk, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.

Dus: als uw auto bijvoorbeeld beschadigd is door de bliksem, meegesleurd werd door een rivier die buiten haar oevers is getreden of deuken heeft opgelopen door een hagelstorm kunt u een beroep doen op uw omniumverzekering.

Opgelet: er wordt niet tussengekomen voor schade aan banden, behalve als deze samen met andere gedekte schade optreedt, evenals schade door overstroming die het gevolg is van de breuk van een leiding op de plaats waar het verzekerde motorrijtuig zich bevindt.

Hoe geeft u uw schadegeval aan bij uw verzekeraar?

U heeft verschillende mogelijkheden, kies wat voor u het gemakkelijkst is:

 • U belt naar het Customer Center Schade op 011 28 24 00 (24/7 bereikbaar)
 • U gebruikt de app Ethias Auto 24/7 op uw smartphone of tablet.
 • U meldt zich aan op uw persoonlijke en beveiligde My Ethias-pagina. Daar geeft u de schade snel een eenvoudig aan. U hoeft ons daarna geen papieren aangifte meer op te sturen, behalve in enkele uitzonderlijke gevallen. Alles gebeurt telefonisch of online!
 • Een andere mogelijkheid: u mailt uw ingevulde aangifteformulier naar autoschade@ethias.be.

Leg in uw aangifte zo goed mogelijk uit in welke omstandigheden uw auto schade heeft opgelopen en wat de gevolgen zijn (vastgestelde schade). Aarzel niet om ons al het bruikbaar bewijsmateriaal door te geven, denk bijvoorbeeld aan foto’s of schetsen. Dat zijn nuttige elementen die ons helpen om uw dossier samen te stellen.
Maar let op, voor welk kanaal u ook kiest: u moet ons binnen de 8 dagen na de schade op de hoogte brengen.

Hoe wordt u vergoed?
 • Is er veel schade? Een expert zal uw wagen onderzoeken om na te gaan of de wagen nog herstelbaar is. Is de wagen perte-totale? Dan zal de expert het bedrag van de schadevergoeding berekenen. De expertisekosten zijn voor rekening van uw omnium.
 • Is uw auto te herstellen? In dat geval doet u best een beroep op een door Ethias erkende garage voor de herstelling. Indien u meer dan 30 jaar bent, hoeft u niets te betalen! De totaalfactuur wordt rechtstreeks naar Ethias gestuurd en uw verzekeraar zal de betalingen verder afhandelen.
 • Valt uw wagen niet meer te herstellen? Dan wordt hij hoogstwaarschijnlijk perte totale verklaard. Uw verzekeraar zal een schadevergoeding voorstellen die overeenkomt met de reële waarde van uw auto op de dag waarop hij beschadigd werd.
 • Is er niet veel schade? Overhandig ons zo snel mogelijk een schatting van de herstelkosten. Zodra u van ons groen licht krijgt, kan uw voertuig naar de garage. Ethias zal u de herstelkosten terugbetalen op basis van de raming die u ons doorgegeven heeft. Heeft uw omnium een franchise? In dat geval zal het bedrag van de franchise in mindering worden gebracht van het totaalbedrag dat we u terugbetalen.

  Kan de herstelling niet wachten op onze toestemming? Bijvoorbeeld als uw voorruit gebarsten is door hagel en u uw voertuig niet op die manier op straat kunt achterlaten. In dat geval mag u uw auto onmiddellijk laten herstellen, op voorwaarde dat de totaalfactuur niet hoger is dan € 600 en u een authentieke factuur kunt voorleggen als bewijsstuk van de herstelling.
Stelt Ethias een vervangwagen ter beschikking?

Ja, op voorwaarde dat u voor Omnium Plus koos.  U krijgt een voertuig van categorie A of B voor een periode van maximum 10 dagen (tijdens de herstelling van uw voertuig) of 30 dagen (bij een perte totale). Een noodoplossing die goed van pas komt!
Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op

Lees aandachtig onze algemene voorwaarden en de infofiche voor je een Autoverzekering afsluit. Je vindt ze gratis op www.ethias.be en in onze kantoren.

De Autoverzekering is een jaarcontract onderworpen aan het Belgisch Recht dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd.

Niet tevreden? Dan kan je:

 • een brief sturen naar Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt
 • een e-mail sturen naar klachtenbeheer@ethias.be
 • indien je geen voldoening krijgt, je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeussquare 35 te 1000 Brussel.

Ethias NV, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, is een verzekeringsmaatschappij toegelaten in België onder het nr. 0196 en onderworpen aan het Belgisch Recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416 – BIC: GKCCBEBB. (V.U.: Vincent Pécasse)

Vond u dit artikel interessant?
Bedankt voor uw feedback.