Leen

Leen
© Jacqueline Macou
Analyseer - Leen - Koop Verzeker
DE ZENUW VAN DE OORLOG: GELD!

Hebt u de juiste troeven in handen?
Stel uzelf enkele vragen voor u bij uw bank gaat aankloppen. Over welke inkomsten beschikt uw huishouden en welk bedrag kunt u iedere maand afbetalen, rekening houdend met andere uitgaven zoals voeding, de auto, abonnementen, medische kosten, kleding, vrije tijd of de afbetaling van andere leningen.

Idealiter mag uw maandelijkse afbetaling niet meer dan 1/3 van uw inkomsten uitmaken.

Hebt u wat spaargeld? Ouders die willen helpen of borg kunnen staan? Of eventueel een ander eigendom om in onderpand te geven? Het is gemakkelijker als u al een appeltje voor de dorst hebt. Daarmee betaalt u al een flink deel van de aankoopkosten. Weet ook dat de meeste banken liever 80% van de som lenen in plaats van de hele aankoopprijs. Tenzij u in ruil daarvoor serieuze garanties kunt bieden of bereid bent een hogere interestvoet te aanvaarden. 

In het beste geval kunt u 20% van de volledige aankoopprijs van uw woning met eigen middelen betalen. Laatste advies: hou ook wat geld opzij voor onvoorziene kosten!

Hoe berekent u uw budget?
Dat is de grootste hersenbreker! Gelukkig bedacht Wikifin een heel handige vastgoedsimulator. Geef het type en de verkoopprijs van de woning, en de gemeente waar de woning gelegen is in en de simulator berekent voor u de globale kostprijs van uw plan en het maandelijkse aflossingsbedrag, op basis van criteria die u zelf hebt gekozen, zoals het type en de duur van de gewenste lening.

Hield u rekening met alle kosten?
De kosten onderschatten, die fout wordt vaak gemaakt. Want de aankoop van vastgoed laat zich niet samenvatten tot de betaling van de vraagprijs. Grof geschat komen deze kosten neer op zo'n 20% van de aankoopprijs. Wie vooraf al wat spaargeld vergaarde, moet zich dus minder zorgen maken. Wat zijn die kosten? Laten we dat samen eens bekijken.

De notariskosten

Deze kosten omvatten de registratiekosten, de erelonen van de notaris en enkele diverse kosten.

Bereken het bedrag op de website notaris.be.

Nuttig weetje: de registratierechten maken het leeuwendeel van de notariskosten uit. Deze rechten verschillen van gewest tot gewest: ze bedragen nu 7% in Vlaanderen en 12,5% in Wallonië en Brussel. Gelukkig geniet u in de meeste gevallen ook van een belastingvermindering. Dat is het goede nieuws! In Brussel bent u bijvoorbeeld vrijgesteld van registratierechten op de eerste € 175.000, goed voor een besparing tot wel € 21.785.

De bankkosten
Nog voor u een lening afsluit bij uw bank zal die u al geld vragen (reken ongeveer € 500) voor de opening van het dossier voor de leningaanvraag en voor de expertise van het vastgoed. Inderdaad, niets is gratis in deze wereld! Behalve de zonsopgang dan misschien. ;-)
 
Kosten van de architect en de stedenbouwkundige vergunning
Tenzij u een woning in perfecte staat kocht en ze aan al uw wensen voldoet, is de kans groot dat u werken moet uitvoeren. Denk aan nieuwe ramen en deuren, vernieuwde elektriciteit of het slopen van een paar muren. Dan moet u waarschijnlijk een stedenbouwkundige vergunning aanvragen, en misschien zelfs een architect in de arm nemen. Kortom, er zijn kosten op komst! U vergoedt de architect op twee manieren: ofwel via een vaste som ofwel via een percentage op de totale kostprijs van de werken. Hoe ingrijpend de werken kunnen zijn, hangt af van de middelen waarover u beschikt. Dus dat moet u even goed bekijken.
 
Taksen en belastingen
Wie eigenaar wordt, moet rekenen op een hele rist belastingen en taksen. In de eerste plaats de onroerende voorheffing, een jaarlijkse regionale en gemeentelijke belasting. Ze wordt berekend op basis van uw kadastraal inkomen.  Simpel uitgelegd is dit een schatting van de inkomsten die de verhuur van uw vastgoed u zouden opleveren. Dat kadastraal inkomen moet u  vermelden in uw belastingaangifte. Gelukkig wordt u er zelden op belast wanneer u er zelf in woont. Daar kunnen tot slot nog taksen bij komen, bijvoorbeeld voor de aansluiting op de riolering in bepaalde gemeenten of voor de behandeling van huishoudelijk afval. Informeer u dus goed!
 
De btw
Koopt u een nieuwbouw, een woning die nog gebouwd moet worden of die al in opbouw is? Dan komt er nog 21% btw bovenop. Boem patat! De registratierechten vallen daarentegen weg. Oef! Hou er ook rekening mee dat als u een stuk grond én een nieuwbouw koopt de btw van 21% op het geheel wordt berekend.
 
De mede-eigendomskosten
Als u een woning in een flatgebouw koopt, komen daar de mede-eigendomskosten bij. Die gaan over het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten, de beheerskosten en uw deelname in de grote werken aan het gebouw (renovatie van de gevel of het dak, een nieuwe lift, ...). Ons advies: raadpleeg het mede-eigendomsreglement zodat u weet welk bedrag u als mede-eigenaar moet betalen.
 
De installatie- en verhuiskosten
Installatiekosten worden vaak over het hoofd gezien. De tellers voor water en elektriciteit openen, de internetaansluiting, een nieuwe laag verf, de verhuiswagen, de aanvraag van de bewonerskaart bij de gemeente ... De verhuismaand weegt financieel vaak zwaar door.
 
De verzekeringen
Levensverzekering, brandverzekering, familiale verzekering: ze zijn niet allemaal verplicht, maar geven wel veel gemoedsrust! Lees het vervolg van ons artikel.

De bank: een bijna verplichte halte
Tenzij u de grote pot van de Lotto won of een flinke duit erfde, klopt u net als de meeste Belgen bij een bank aan. U moet hen overtuigen u een hypothecaire lening te geven. In deze stap van het avontuur geven wij u één gouden tip: vergelijk, vergelijk en vergelijk. En wees niet bang om de concurrentie tegen elkaar uit te spelen, want de voorwaarden kunnen enorm verschillen van bank tot bank. Uiteraard zijn er behalve de hypothecaire lening andere oplossingen zoals de sociale lening of het consumentenkrediet. Laten we die eens van naderbij bekijken ...
  • De hypothecaire lening
Dit is de meest gangbare optie voor de financiering van vastgoed. U dient een aanvraag voor een hypothecaire lening in bij een financiële instelling (opgelet met de dossierkosten, zie hierboven). Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt u toegang tot het hele bedrag. Vanaf nu betaalt u iedere maand een deel van de som (het kapitaal + de intresten) terug, volgens het afgesproken aflossingsplan.

Uiteraard belooft u aan de bank om uw lening tot op de laatste eurocent terug te betalen. De bank gelooft u niet altijd op uw woord. Ze zal een bijkomende garantie eisen: een hypotheek op uw woning. Als u uw lening niet terugbetaalt heeft de bank het recht om, beslag te leggen op uw woning. En om die te verkopen om de rekening te vereffenen.
  •  Het consumentenkrediet
Een andere optie is het consumentenkrediet dat soms wordt afgesloten voor minder grote sommen. Het voordeel? U betaalt minder kosten. Het nadeel? De intrestvoet is doorgaans veel hoger.
  • De sociale lening

Stel, u zit er niet bepaald warmpjes bij. Het gevolg: geen enkele bank ziet het zitten u een lening te geven. Wat nu? Geen nood! De overheid bedacht een maatregel waardoor ook lage inkomens een eigendom kunnen kopen: de sociale lening. De voordelen? U krijgt een lagere interestvoet en kortingen op de notaris- en dossierkosten. Bovendien krijgt u de eerste jaren een financiële ondersteuning. Het enige addertje: u mag uw woning de eerste jaren niet verlaten of verkopen. Is dit iets voor u? Informeer u bij de bevoegde instantie in uw gewest: het Woningfonds in Brussel, de Société de crédit social in Wallonië (alleen in het Frans) of de  Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen in Vlaanderen.

Met dank aan kortingen, steunmaatregelen en premies

Als eigenaar geniet u gelukkig ook van fiscale voordelen, zoals de korting op de registratierechten (zie hierboven). Sluit u voor uw woning bovendien een hypothecaire lening af, vermeld dit zeker in uw belastingaangifte. U hebt namelijk recht op de gewestelijke en federale woonbonus (Chèque Habitat in Wallonië) maar ook op een flinke belastingvermindering.

Ook de moeite waard: misschien komt u wel in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief van 6% op uw werken, voor energiepremies (kijk hier voor Brussel en hier voor Wallonië, alleen in het Frans) of renovatiepremies (alleen in het Frans).

Vond u dit artikel interessant?
Bedankt voor uw feedback.