Onderhoud van onze website

Het onweer kan voor eventuele overlast zorgen.
Wij staan voor je klaar, lees hier hoe we je verder helpen.
Schade door de storm? Doe aangifte in je Klantenzone.

Het huurcontract: de nieuwe regels in Brussel

Het huurcontract: de nieuwe regels in Brussel
Image(s) licensed by Ingram Image

Goed om te weten: het huurcontract is sinds kort een regionale bevoegdheid. Dat betekent dat ieder gewest voortaan zijn eigen regels voor huisvesting bepaalt. Woont u in het Brussels Gewest? Dan leest u maar best verder, want veel regels zijn veranderd! Lees hier welke.

Voor wie geldt het nieuwe huurcontract?
Bijna 60% van de inwoners van Brussel huurt. Deze hervorming heeft dus voor veel mensen gevolgen! De bedoeling ervan? De belangen van de eigenaar én de huurder beter verdedigen, discriminatie efficiënter bestrijden en beter inspelen op de nieuwe woonvormen. Kortom, een heel programma!

En gelden de nieuwe regels voor alle huurcontracten?
Ja, zelfs voor de lopende contracten! Bovendien gelden deze nieuwe regels voor alle woningen: een hoofdverblijfplaats of een tweede woning, een gedeelde huurwoning of een studentenkamer. Moet uw huidige huurcontract dan worden aangepast? Neen, dat niet.

Is het nieuwe huurcontract al van kracht?
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wel: sinds 1 januari 2018. En wat met Wallonië? Dit gewest verandert ook haar regels, maar pas vanaf 1 september 2018. Voor Vlaanderen zal dit niet voor 2019 zijn.

Hebt u een woning in Wallonië? Lees dan dit.

 

Contrat de bail : les nouvelles règles à Bruxelles
De grootste veranderingen

Een duidelijker huurcontract
Het huurcontract moet voortaan de volgende belangrijke gegevens bevatten: een omschrijving van de woning, de huurprijs met alle gemeenschappelijke en private kosten, of er individuele tellers zijn voor water, gas en elektriciteit, het EPB-certificaat en of het gebouw een beheerder heeft.

Vier gegevens en basta!
De eigenaar mag niet meer dan 4 gegevens van u als kandidaat-huurder vragen: uw identiteit, hoe hij u kan bereiken, de samenstelling van uw huishouden en uw inkomsten. Gedaan met inbreuken op de privacy ;-)

Verkoop van de woning tijdens het huurcontract

De huisbaas is nu verplicht om u als huurder te informeren wanneer hij de woning verkoopt, en dat via een aangetekend schrijven. Als hij tijdens het huurcontract daarentegen werken wil uitvoeren, hoeft hij geen toestemming te vragen aan u als huurder.

Tip:

Een lekkende keukenkraan? Laat de verwarming het afweten?
Wie betaalt de reparaties: de huurder of de eigenaar? We vertellen het u hier.

Uw appartement onderverhuren: dat mag niet meer
Uw huurwoning stiekem aan iemand anders verhuren of uw huurcontract overdragen:
dat kan niet meer. U moet de eigenaar hiervan op de hoogte brengen en u moet een tussentijdse plaatsbeschrijving opmaken.

Ook het kortlopende huurcontract verandert
U kunt het voortaan vroegtijdig opzeggen, mits een vooropzeg van 3 maanden en de betaling van een schadevergoeding van 1 maand huur. U hebt het zo naar uw zin in uw nieuwe stekje dat u het niet ziet zitten om na 1 jaar alweer te verhuizen? Uw huurcontract meerdere keren (max. 3 jaar) verlengen tegen dezelfde voorwaarden, dat is nu dik oké. Opgelet, want ook dit is veranderd: kortlopende contracten moet u voortaan laten registreren.

Ligt u wakker van de huurwaarborg?
Is het moeilijk om de huurwaarborg van 2 maanden huur voor te schieten? BRUGAL kan u helpen. Bent u jonger dan 35 jaar? Dan hebben we goed nieuws! De toegang tot het Woningfonds werd verruimd en u kunt de lening terugbetalen gedurende de volledige looptijd van uw huurcontract.
Samenwonen en studentenkamers

Nu komen we aan de grote veranderingen van de hervorming. Ze zijn bedoeld om de onduidelijkheden in de wetgeving weg te werken.

Lang leve het medehuurpact!
Het nieuwe huurcontract vereenvoudigt alles maar is nu wel iets strenger. Zo is er nog maar één huurcontract voor alle medehuurders en moet iedereen de samenlevingsregels in het medehuurpact naleven. Bovendien moeten de medehuurders solidair zijn. Als iemand zijn huur niet betaalt, draaien de anderen daarvoor op. Trapt een van de huurders het af? Dan moet hij zich houden aan een vooropzeg van 2 maanden, zonder schadevergoeding. Bovendien moet hij een nieuwe bewoner vinden ... die door de groep wordt aanvaard!

 

Contrat de bail : les nouvelles règles à Bruxelles

Blokken om in te blokken
Het nieuwe huurcontract is beter afgestemd op het ritme van het studentenleven (Erasmus, stages in een andere stad, ...) en mag maximaal 12 maanden duren. Het is wel verlengbaar, mits onderling akkoord.

Dit verandert er voor de studenten:

  1. U moet kunnen bewijzen dat u een student bent. Logisch, toch?
  2. Als u het huurcontract weer een jaar wilt verlengen, blijft u dezelfde huurprijs betalen.
  3. U kunt op elk moment vertrekken, zolang u de huisbaas maar 2 maanden vooraf inlicht. Een schadevergoeding betaalt u gelukkig niet!
  4. Aan het begin van het school- of academiejaar kan de student zijn huurcontract opzeggen tot 1 maand vóór hij zijn intrek neemt in de studentenkamer. Hij is de huisbaas dan echter 1 maand huur verschuldigd. Dat is interessant voor wie bijvoorbeeld niet door zijn ingangsexamen aan de universiteit is geraakt.
Tip:
Handig!
  • Hoe beoordeelt u de huurprijs? Met deze tool is het gemakkelijk!
  • Welke types huurcontracten zijn er? Moet het huurcontract altijd geregistreerd worden en wie moet dat doen? Is een plaatsbeschrijving verplicht? Kunt u uw huurcontract overdragen?
  • U vindt het antwoord op deze en tientallen andere vragen in deze heel complete brochure.
  • Op zoek naar een standaardmodel van een plaatsbeschrijving? Kijk dan hier.

Gaat u een woning te huur aanbieden? Verzeker uw gebouw dan met een woningverzekering die speciaal voor eigenaars in het leven werd geroepen.

Huurt u? Hoewel dit in Brussel niet verplicht is, verzekert u uw huuraansprakelijkheid het best met een huurdersverzekering. Dat komt zeker van pas als u schade veroorzaakt! Doe hier een simulatie.

Vond u dit artikel interessant?
Bedankt voor uw feedback.