Brandgevaar als je een accu oplaadt

Moderne toestellen als smartphones, laptops, elektrische fietsen en auto’s hebben accu’s. Let ermee op.

 

Oplaadbare batterijen of accu’s

Accu's maken deel uit van ons dagelijkse leven. De wijdverspreide invoering van lithiumbatterijen zorgde voor een wildgroei aan draadloze toestellen allerhande. Deze toestellen verbruiken veel stroom, je moet ze dus regelmatig opladen voor optimaal gebruiksgemak.


Maar lithiumbatterijen hebben ook hun gebreken: ze kunnen oververhit raken als ze overladen worden, ze maken kortsluiting als ze te snel ontladen worden, ze kunnen zelfs ontploffen als ze doorboord worden of blootgesteld worden aan grote hitte. Om deze risico’s onder controle te houden heeft men laders ontwikkeld met meervoudige beveiligingen om gevaarlijke situaties zoveel mogelijk te vermijden. Bij het ontwerp van de batterijen wordt bovendien bijzondere zorg besteed aan de isolerende elementen waaruit de batterij is opgebouwd om inwendige kortsluiting te vermijden. Daarom blijft dit type accu duur.

 

Een accu opladen

Het is verleidelijk om de laadkabel van het apparaat permanent in het stopcontact te laten zitten voor een maximale autonomie wanneer je het wilt gebruiken. Hoewel de lader en het apparaat zorgvuldig zijn ontworpen blijft er een klein risico op brand of ontploffing. Als er bovendien goedkopere en dus kwalitatief minderwaardige batterijen of een ongeschikte lader gebruikt worden is het brandgevaar reëel.

Te nemen voorzorgsmaatregelen

Hoe kan je het brandgevaar bij het opladen van elektrische apparaten tot een minimum beperken?

 • Gebruik alleen officiële en originele laders en batterijen voor je smartphone of tablet. Goedkopere varianten zijn vaak minder veilig. Investeer in een batterij met kwaliteitscellen.

 • Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing.

 • Kies bij de aankoop van een elektrische fiets voor een kwaliteitsmodel. “Exotische" leveranciers van goedkope elektrische fietsen gebruiken vaak accu's van mindere kwaliteit, met alle risico's van dien.

 • Laad je apparaten overdag of 's avonds op en blijf in de buurt. Haal de lader uit het stopcontact als je weg moet of als je gaat slapen.

 • Laad je apparaten liefst op in een ruimte waar een rookmelder is geplaatst.

 • Vermijd tijdens het opladen contact met ontvlambare materialen. Laat je smartphone tijdens het opladen nooit op een tafelkleed, laken of deken liggen.

 • Stop met laden zodra de batterij opgeladen is om warmteontwikkeling te voorkomen.

 • Breng defecte opladers of kabels direct naar een voorzien recyclagepunt.

 • Let erop dat je geen mogelijke vluchtweg blokkeert als er toch brand in je huis uitbreekt. Zet je elektrische fiets bijvoorbeeld niet in de gang naar de voordeur.

In geval van brand

 • BEL DE BRANDWEER

 • Haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact

 • Verplaats het toestel niet. Het brandend materiaal kan spatten en meer dan 500°C heet worden

 • Blus de brandhaard niet met water tenzij je over een brandslang beschikt (hetgeen weinig waarschijnlijk is bij je thuis).

 • Als je een brandblusser hebt, gebruik die dan ZONDER JEZELF IN GEVAAR TE BRENGEN

 • Blijf weg van de brand en adem de giftige gassen niet in

 • Ga als je binnenshuis bent naar buiten en sluit de deur goed achter je.

Na een incident

Als een accu tijdens het opladen erg warm is geworden is de kans groot dat dit nog gebeurt. Als je ze toch verder wilt gebruiken moet je het toestel nog enkel opladen op een plaats waar oververhitting geen gevaarlijke situatie kan opleveren.

Conclusie

Het hanteren en opladen van batterijen brengt een aantal risico's met zich mee. Volg daarom de eenvoudige veiligheidsmaatregelen die in de gebruiksaanwijzing staan om het risico op oververhitting en brand sterk te verminderen.

 

Jean-Paul CHARLIER
Brandweercommandant o. r.
Vzw SECUNEWS

Bronnen:
https://www.leefbrandveilig.be/
https://www.ethias.be/pro/nl/blog/batterijbrand.html
 
https://www.risicosinbeeld.nl/risicos-en-preventie-2/brand/het-brandgevaar-van-accus-laden/