Een vraag?

Preventie - Arbeidsongeval

Waarom kiezen voor Ethias?
  • Opsporing van de risico's op de werkplaats
  • Statistische analyse van de ongevallen en de incidenten
  • Preventieopleidingen en coaching 

Preventie van de arbeidsongeval

Preventie van het arbeidsongeval 

De wet betreffende het welzijn op het werk verplicht de werkgever om een dynamisch risicobeheersysteem te ontwikkelen om de fysieke en morele integriteit van zijn werknemers te vrijwaren.

 

Een beter risicobeheer heeft vrijwel zeker een positieve invloed op de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten verbonden aan uw AO, waardoor uw schadelast verbetert.

 

Een verbetering van dit optimale beheer vindt zijn voordelen en zijn motivatie in de morele, organisatorische, financiële, wettelijke aspecten alsook in het kwaliteitsbeheer. 

Aangeboden diensten

Aangeboden diensten

Ethias beschikt binnen haar dienst Preventie over experten, gespecialiseerd in veiligheid op het werk en risicobeheer.

 

Deze experten ("niveau 1" preventieadviseurs inzake veiligheid) beschikken over een bewezen ervaring op het terrein en kunnen u bijstaan op technisch vlak alsook op het vlak van organisatie van de veiligheid op het werk. Dankzij de ondersteuning van juristen worden de ontwikkelingen in de rechtspraak en de regelgeving opgevolgd en geïntegreerd in de preventie-initiatieven.

 

De competenties van deze experten bestrijken diverse activiteitendomeinen: openbare diensten, provinciale en plaatselijke diensten, staalverwerkende bedrijven, bouwwerven, intercommunales, steengroeven, ziekenhuizen ...

 

Onze doelstelling: een antwoord bieden aan uw noden en gepersonaliseerd advies verlenen. Onze aanpak is flexibel en onze dienstverlening is "op maat". Wij verzekeren een breed gamma aan diensten:

 

  • Statistische analyse van de ongevallen en incidenten.
  • Analyse van de oorzaken van een ongeval en aanbevelingen om deze te vermijden.
  • Opsporen van werkplaatsrisico's.
  • Audit van het dynamische risicobeheersysteem.
  • Opleidingen in preventie (aanbod van een ruim programma waaronder de basisopleiding van preventieadviseur).
  • Coaching van de preventieadviseur.
  • Coaching in preventie van de leden van de hiërarchische lijn.