Meld uw ziekenhuisopname

Schade gezondheidszorg

Stap 1

Meld uw ziekenhuisopname

 • Met Assurcard
  Bij een ziekenhuisopname betaalt u, dankzij uw Assurcard, in de meeste gevallen, geen voorschot of factuur bij het verlaten van het ziekenhuis. Meld uw ziekenhuisopname aan de Assurcard terminal van het ziekenhuis of, nog eenvoudiger, via www.ethiashospi.be.
 • Zonder Assurcard: 
  Bij een ziekenhuisopname of een ernstige ziekte moet u ons zo snel mogelijk een aangifte bezorgen samen met een medisch attest

  Ethias
  PB/BP 10037
  1070 Brussel/Bruxelles

Bezorg ons alle bewijsstukken

Stap 2

Bezorg ons alle bewijsstukken

 

Log in op myethias gezondheidszorg om ons de medische documenten, onkostennota's... m.b.t. uw schadegeval toe te sturen.

Opgelet: het originele ziekenhuisfactuur dient ons toegestuurd te worden op het onderstaande adres.

 

Met myethias gezondheidszorg kan u eveneens uw aanvragen opvolgen, kennis nemen van de meldingen (indien wij bijkomende documenten of informatie verwachten), een overzicht van al onze financiële tussenkomsten...

 

Indien dit niet mogelijk is voor u, kunnen de bewijsstukken verstuurd worden naar:

 

Ethias
PB/BP 10037
1070 Brussel/Bruxelles

Ziekenhuisopname

Ziekenhuisopname 

 • Met Assurcard
  De ziekenhuisfacturen zullen in de meeste gevallen automatisch worden verstuurd naar Ethias en rechtstreeks door Ethias aan het ziekenhuis worden betaald!
 • Zonder Assurcard: 
  De originele en volledige facturen moeten naar Ethias worden verstuurd. 

Erelonen, zorgen en andere prestaties

Erelonen, zorgen en andere prestaties (geneesheren, kinesisten, verpleegsters, labo-analyses, radiologie...) 

 

De verschilstaten van het ziekenfonds samen met het bewijs van de werkelijk betaalde erelonen. 

Apothekerskosten

Apothekerskosten 

 • Met Assurpharma
  In de meeste dossiers waarin wij tussenkomst verlenen ontvangt de verzekerde een barcode die hij aan de apotheker moet tonen. Door het gebruik van deze barcode stemt hij ermee in dat de apotheker ons het BVAC-attest bezorgt via elektronische weg. De verzekerde ontvangt ook een papieren versie van dit attest (dit duplicaat moet niet naar Ethias worden verstuurd). 
 • Zonder Assurpharma:
  Het BVAC-attest (gedetailleerd ontvangstbewijs opgesteld door de apotheker op verzoek van de patiënt) moet aan Ethias worden bezorgd. 

Ambulancevervoer

Ambulancevervoer 

 • Met tussenkomst van het ziekenfonds:
  de kopie van de factuur met de kwijting van het ziekenfonds. 
 • Zonder tussenkomst van het ziekenfonds:
  de originele factuur met een attest van niet-tussenkomst van het ziekenfonds.