Een vraag?

Ethias Pension Fund OFP

Waarom kiezen voor Ethias Pension Fund OFP?
 • Een Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening (IBP) die beantwoordt aan de gewijzigde verwachtingen van werkgevers inzake pensioenbeheer
 • Een IBP met gemengde activiteit (d.w.z. pensioenen 1ste en 2de pijler worden binnen volledig afzonderlijke kantons beheerd)
 • Multi-werkgeversfonds

OFP

Ethias lanceert Ethias Pension Fund OFP,

een multi-werkgeverspensioenfonds, erkend onder het nummer 50621

Ethias Pension Fund OFP is een Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening (IBP), opgericht door Ethias NV en Ethias Gemeen Recht a.a.m., onder de vorm van een organisme voor de financiering van pensioenen. In dit kader, wordt Ethias Pension Fund OFP onderworpen aan de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

 

De oprichting van Ethias Pension Fund OFP geeft uiting aan de wil om tegemoet te komen aan de behoeften en verwachtingen van werkgevers, zowel uit de publieke als private sector, door hen innovatieve en gediversifieerde oplossingen voor te stellen voor de financiering van hun wettelijke of aanvullende pensioenlasten.

 

Ethias Pension Fund OFP - toegankelijk voor alle ondernemingen of publieke collectiviteiten - breidt de waaier van mogelijke oplossingen inzake pensioenbeheer uit en laat de werkgevers toe om de voor hen beste keuze te maken, of het nu gaat om de verzekeringsoplossing (tak 21, tak 23) of het pensioenfonds. 

Waarom een OFP oprichten?

Waarom een OFP oprichten?

 • Ethias Pension Fund OFP wenst op deze manier tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van werkgevers inzake pensioenbeheer, zowel in de private als in de publieke sector
 • De economische en maatschappelijke uitdagingen van de diverse pensioenstelsels leiden ertoe dat werkgevers alternatieve oplossingen zoeken 

Kenmerken

Een IBP met unieke kenmerken in België

 • Multi-inrichtersfonds: meerdere werkgevers kunnen aansluiten tot het fonds
 • Gemengde activiteit: het beheer van de wettelijke pensioenen van de 1ste pijler en/of de aanvullende pensioenen van de 2de pijler worden beheerd in 2 volledig van elkaar afgezonderde kantons

Voor wie?

Voor wie?

 • Voor alle instellingen/ondernemingen uit de publieke sector, socialprofitsector en privésector

Door wie ?

Door wie?

 • Ethias Pension Fund OFP zal beheerd worden door:

  • een algemene vergadering met vertegenwoordigers van de aangesloten ondernemingen
  • een Raad van Bestuur, samengesteld uit vertegenwoordigers van de aangesloten ondernemingen en minstens één onafhankelijk bestuurder
  • een financieel comité en 2 beheerscomités (1ste en 2de pijler)
 • Verder zal Ethias Pension Fund OFP voor het operationele beheer samenwerken met ervaren en erkende actoren in het domein van het beheer van Instellingen voor het Beheer van Pensioenvoorzieningen.

Erkenning

 • Ethias Pension Fund OFP - Erkenningsnummer 50621

  Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening erkend op 30 mei 2017

  Maatschappelijke zetel: Rue des Croisiers 24 - 4000 Luik

  Ondernemingsnummer: 644.695.949