Dien uw aanvraag tot tussenkomst in

Schade gezondheidszorg

Stap 1

Dien uw aanvraag tot tussenkomst in

 

 

Ethias
PB 10037
1070 BrusselDe verwerkingstijd voor per post verstuurde brieven is langer. Daarom raden we u aan om ons uw documenten via de Klantenzone toe te sturen.

Hoe moet ik mijn bewijsstukken bezorgen?

Stap 2

Hoe moet ik mijn bewijsstukken bezorgen?

 

Log in op de Klantenzone Gezondheidszorg om ons de medische documenten onkostennota's ... m.b.t. uw schadegeval toe te sturen.

 

Demovideo van de Klantenzone Gezonheidszorg:

 

 

Let op: de originele ziekenhuisfactuur moet per post naar onderstaand adres worden gestuurd.

Ik heb de originele factuur:
Ik stuur de originele en volledige factuur. Als ik mijn documenten digitaal verstuur, houd ik de originele facturen gedurende 36 maanden bij. Ethias kan ze, indien nodig, nog opvragen.

Ik heb de originele factuur niet meer:
Ik stuur een duplicaat van de factuur samen met de afrekening van mijn ziekenfonds of een andere verzekeraar.

Let op: als de ziekenhuisfactuur digitaal (per e-mail of via de klantenzone) wordt verstuurd, moet u de originele factuur gedurende 36 maanden bijhouden. Ethias kan ze, indien nodig, nog opvragen.

Via de Klantenzone Gezondheidszorg kunt u eveneens uw aanvragen opvolgen, kennisnemen van meldingen (indien wij bijkomende documenten of informatie verwachten), een overzicht van al onze financiële tussenkomsten bekijken...

Indien dit niet mogelijk is voor u, kunnen de bewijsstukken verstuurd worden naar:

Ethias BP 10037 1070 Brussel

 

 

Welke documenten moet ik bezorgen?

Welke documenten moet ik bezorgen?

De ziekenhuisfacturen

 

 • Met AssurCard
  In de meeste gevallen zullen de ziekenhuisfacturen automatisch naar Ethias worden verstuurd en zal Ethias ze rechtstreeks aan het ziekenhuis betalen!
 • Zonder AssurCard: 
  De verzekerde moet de originele en volledige facturen naar Ethias sturen.

  Let op: als de ziekenhuisfactuur digitaal (per e-mail of via de klantenzone) wordt verstuurd, moet u de originele factuur gedurende 36 maanden bijhouden. Ethias kan ze, indien nodig, nog opvragen.

Ambulante medische kosten (honoraria van artsen, kinesisten, enz.).

Ambulante medische kosten (honoraria van artsen, kinesisten, enz.).

 

De verschilstaten van het ziekenfonds samen met het bewijs van de werkelijk betaalde erelonen.

Apotheekkosten

Apotheekkosten

 • Met AssurPharma
  In de meeste dossiers waarin wij tussenkomst verlenen ontvangt de verzekerde een barcode die hij aan de apotheker moet tonen. Door het gebruik van deze barcode stemt hij ermee in dat de apotheker ons het BVAC-attest bezorgt via elektronische weg. De verzekerde ontvangt ook een papieren versie van dit attest (dit duplicaat moet niet naar Ethias worden verstuurd).
 • Zonder AssurPharma:
  Het BVAC-attest (gedetailleerd ontvangstbewijs opgesteld door de apotheker op verzoek van de patiënt) moet aan Ethias worden bezorgd. 

Kosten van het vervoer per ambulance

Kosten van het vervoer per ambulance

 • Met tussenkomst van het ziekenfonds:
  de kopie van de factuur met de kwijting van het ziekenfonds. 
 • Zonder tussenkomst van het ziekenfonds:
  de originele factuur met een attest van niet-tussenkomst van het ziekenfonds.

Klik hier om de procedures "Hoe meld ik mijn ziekenhuisopname?” en “Hoe stuur ik mijn uitgaven naar Ethias?" te downloaden. Samengevat in 2 pagina's (pdf).


Klik hier om de procedure voor het verkrijgen van vergoeding van uw ambulante zorgen te downloaden (2 pdf-pagina's).