Een vraag?

BA auto

Waarom kiezen voor Ethias ?
  • Verzekering van al uw wagens : personenwagens, lichte vrachtwagens en vrachtwagens, minibussen en autobussen, aanhangwagens, werkrijtuigen… 
  • Rechtstreekse tussenkomst via ons erkend herstellersnetwerk
  • Geen waarborg in bepaalde gevallen

Beperkingen in BA

Beperkingen in Burgerlijke Aansprakelijkeheid 

BA voor de lichamelijke letsels  onbeperkt
BA voor de materiële schade 100.000.000 EUR per schadegeval
BA voor de schade aan kleding en bagage  2.478,94 EUR per passagier

Dekking in rechtsbijstand

Dekking in rechtsbijstand

Kosten voor opzoeking, expertise, gerechts- en procedurekosten  
Juridische Bijstand  25.000 EUR per schadegeval 
Onvermogen van derden  6.200 EUR 
Repatriëring van het voertuig  500 EUR 
Minnelijke schikking in geval van geschil met de hersteller 1.240 EUR 
Vervoers-en verblijfskosten  1.240 EUR 

Verzekering bestuurder

Verzekering bestuurder

500.000 EUR

Bonus-Malus

Bonus-Malus

  • De bonus-malus is enkel van toepassing op personenvoertuigen, gemengde voertuigen en lichte vrachtwagens
  • Integratie op schaal 14 > professioneel gebruik
  • Vermindering van 1 graad per verzekeringsjaar
  • Stijging van 5 graden per schade
  • Minimum graad = 00 = 54 % van de premie
  • Maximum graad = 22 = 200 % van de premie