Geen Bestuurdersverzekering ... Een foute gok?

Geen Bestuurdersverzekering ... Een foute gok?
Image(s) licensed by Ingram Image
Auto's worden steeds veiliger. Denk maar aan de veiligheidsgordels, de airbags, het automatische remsysteem, de aandachtsassistent of de dodehoeksignalisatie. Toch zijn elk jaar meer dan 30.000 bestuurders het slachtoffer van een ongeval op onze wegen. Bovendien hebben veel automobilisten geen Bestuurdersverzekering. En daardoor betaalt hun autoverzekering medische kosten niet terug.

Waarom is de Bestuurdersverzekering een must?
De wet zegt: elk gemotoriseerd voertuig dat op de openbare weg rijdt, moet gedekt zijn door een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid ten opzichte van derden. Zat u aan het stuur toen u een ongeval veroorzaakte en raakte u gewond? Dan vergoedt die BA-autoverzekering niet úw lichamelijke schade of uw eventuele inkomensverlies. Daarom is het belangrijk dat u naast uw BA-Autoverzekering een Bestuurdersverzekering hebt.

Wat dekt de Bestuurdersverzekering?

 • Uw geneeskundige, heelkundige en farmaceutische kosten.
 • Uw revalidatie- en prothesekosten.
 • Uw esthetische schade.
 • Uw inkomensverlies bij tijdelijke of blijvende, volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
 • De hulp van een derde in geval van blijvende ongeschiktheid.
 • De begrafeniskosten en de vergoeding van de rechtverkrijgenden in geval van overlijden.

De verzekering biedt geen dekking in de volgende situaties bij het ongeval:

 • U reed dronken of in een gelijkaardige toestand (drugs, medicatie ...).
 • U nam deel aan een race of snelheidswedstrijd.
 • U was niet in het bezit van uw rijbewijs.
 • Uw voertuig voldeed niet aan de reglementering van de technische controle.
 • U hebt het schadegeval opzettelijk veroorzaakt.
 • Het schadegeval werd veroorzaakt door oorlog of gelijkaardige feiten.

En wat als uw zoon aan het stuur zat op het moment van het ongeval?
Dat verandert helemaal niets. De Bestuurdersverzekering dekt immers ook de bestuurders die in dat geval af en toe met uw wagen mogen rijden, zoals uw echtgenoot of echtgenote, uw kind, uw buurman of de bob die u naar huis brengt. Enige voorwaarde? Die bestuurder moet een geldig voorlopig of definitief rijbewijs hebben.

Een ongeval tijdens uw vakantie in het buitenland?
Geen nood. Uw Bestuurdersverzekering is geldig in alle landen die vermeld staan op uw groene kaart. Dat zijn naast alle lidstaten van de Europese Unie ook Andorra, Liechtenstein, Marokko, Monaco, Noorwegen, San Marino, Servië, Turkije en Vaticaanstad.

Hoeveel bedraagt de vergoeding?
De Bestuurdersverzekering betaalt tot 1.500.000 euro terug. En u hoeft nooit een vrijstelling te betalen.

Zodra we uw bewijsstukken en alle gevraagde informatie hebben, ontvangt u het eerste voorschot binnen de dertig dagen.

Is er geen overlapping met de dekking door mijn ziekenfonds?
U kunt inderdaad ook gewoon rekenen op uw ziekenfonds of op uw Hospitalisatieverzekering of Bijstandsformule (in het buitenland) voor de dekking van uw medische kosten. Maar opgelet! Al deze dekkingen bieden niet dezelfde garanties en vergoeden u niet op dezelfde manier. Uw ziekenfonds betaalt bijvoorbeeld zelden de medische verzorging en behandelingen volledig terug. Meestal moet u zelf een gedeelte voor uw rekening nemen. Maar de Bestuurdersverzekering betaalt u ook dat deel terug.

Over hetzelfde onderwerp:

Vond u dit artikel interessant?
Bedankt voor uw feedback.