Een vraag?

BA ziekenhuizen en collectieve medische beroepsaansprakelijkheid

Waarom kiezen voor Ethias?
 • Uw voltallige personeel is automatisch verzekerd
 • Zeer ruime dekking op maat van iedere cliënt
 • Ruime ervaring in het medische domein
 • Keuze tussen verschillende types van dekking in de tijd 

Dekking

Dekking

De verzekering BA van de ziekenhuizen heeft als doel alle risico’s m.b.t. de exploitatie van een ziekenhuis te dekken. Zijn bijgevolg verzekerd: alle personeelsleden, maar ook bezoekers, vrijwilligers en alle personen die de aansprakelijkheid van de onderneming kunnen betrekken. De organen van de ziekenhuisinstelling (de hoofdgeneesheer, de leden van het ethisch comité, enz.) alsook het paramedische personeel zijn eveneens verzekerd.

 

De collectieve verzekering medische BA dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de geneesheren verbonden aan het ziekenhuis voor schade veroorzaakt aan derden in de wettelijke uitoefening van hun beroep, en biedt ook een facultatieve uitbreiding om de privépraktijk te dekken (in privékabinet of polikliniek)

 

Voorbeelden van verzekerde gevallen:

 • valpartijen van gehospitaliseerde patiënten;
 • verlies van gebit waarvoor het ziekenhuis verantwoordelijk is;
 • gebruik van gebrekkig materiaal;
 • fout van een urgentiearts bij de eerste zorgverlening aan de patiënt;

 

De kosten van de burgerlijke en strafrechtelijke verdediging zijn automatisch verzekerd:

 • kosten met betrekking tot burgerlijke en strafrechtelijke vorderingen
 • kosten en erelonen van advocaten en experten

Wie is verzekerd ?

Wie is verzekerd ?

 • De geneesheren
 • Het ziekenhuis.
 • Het voltallige administratieve en paramedische personeel.
 • Occasionele helpers of alle personen die de aansprakelijkheid van de verzekerden kunnen betrekken.

Territoriale waarborg

Territoriale waarborg

Wereldwijde dekking voor zover men zich conformeert met de toepasselijke wetgeving. 

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand

Facultatieve waarborg “burgerlijk verhaal”: Betaling van de erelonen en de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten als u het slachtoffer bent van een schade veroorzaakt door een derde.