Een vraag?

Vrijwilligersverzekering

Waarom kiezen voor Ethias?
  • Gespecialiseerd in de non-profit sector 

Welke verzekeringen afsluiten?

Welke verzekeringen afsluiten?

Burgerlijke aansprakelijkheid

Materiële of lichamelijke schade die door de fout van een verzekerde wordt toegebracht aan een derde.

De wet van 3 juli 2005 (artikel 5,6 en 8bis) preciseert dat elke organisatie die werkt met vrijwilligers verplicht is deze te verzekeren. 

Lichamelijke ongevallen
Lichamelijke letsels (met uitsluiting van ziekten) die de deelnemers oplopen los van iedere aansprakelijkheidskwestie.

BA vrijwilligers

De BA vrijwilligers dekt... 

Wat?
Fouten begaan door de organisatie of de vrijwilligers die schade veroorzaken aan derden. 
Wie is verzekerd?
De organisatie alsook de vrijwilligers die voor deze organisatie zouden werken. 
Wie is verzekeringnemer?
De verenigingen met rechtspersoonlijkheid, de verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid als zij een of meerdere mensen tewerkstellen met een arbeidsovereenkomst, de publiekrechtelijke rechtspersonen.
Wanneer?
De vrijwilligers, zowel tijdens de uitoefening van hun activiteiten als tijdens de dienstverplaatsingen in het kader van deze activiteiten. 

Lichaamsongevallen voor de vrijwilligers

De verzekering lichaamsongevallen voor de vrijwilligers dekt... 

Wat?
Lichamelijke ongevallen. 
Wie is verzekerd?
Uw vrijwillige medewerkers. 
Wanneer?
Tijdens het evenement, op de heen- en terugweg van deze, alsook tijdens de voorbereidingen van het event.