Een vraag?

Alle bouwplaatsrisico's

Waarom kiezen voor Ethias?
 • Naast uw burgerlijke aansprakelijk is ook de schade aan het gebouw verzekerd.
 • De kosten voor expertise, afbraak en opruiming worden betaald door Ethias. 
 • Talrijke uitbreidingen zijn mogelijk. 
 • Een verzekering "Tienjarige aansprakelijkheid" die u verzekert tegen ernstige financiële gevolgen die voortvloeien uit deze aansprakelijkheid. 

Alle bouwplaatsrisico's

De verzekering "Alle bouwplaatsrisico's" bestaat uit 2 delen: 

 • Materiële schade aan het bouwwerk.
 • Burgerlijke aansprakelijkheid. 

Schade

Het deel "Schade" van de verzekering is van toepassing op:

 • De schade aan het gebouw alsook aan de bouwmaterialen (aanwezig op de werf en bestemd om in het bouwwerk te worden ingebouwd), op de voorlopige bouwwerken die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, en op de bestaande goederen.
 • De erelonen van experten bij schade.
 • De kosten voor afbraak en de opruiming als gevolg van een ongeval.

 

Verzekerde schade:

 • natuurkrachten
 • brand of ontploffing
 • diefstal en vandalisme
 • testen
 • fouten, gebreken of leemten in het ontwerp, in de berekeningen of in de plannen alsook op eigen gebreken van het materiaal

Aansprakelijkheid

Het deel "Aansprakelijkheid" van de verzekering dekt:

 • De eisen van benadeelde derden ten aanzien van de bouwheer (lichamelijke, materiële en immateriële gevolgschade, voor zover er een verband is met het op de werf uitgevoerde werk).
 • De foutloze burenhinder (spleten, waterinfiltratie, verzakking van gemeenschappelijke muren, schade door verbredingswerken aan wegen, het omvallen van een deel van een gevel in opbouw op een geparkeerd voertuig...).

 

Mogelijkheid van talrijke uitbreidingen zoals de schade aan de bestaande eigendom.

Wie is verzekerd?

Wie is verzekerd? 

 • de bouwheer (en zijn afgevaardigden)
 • de architecten en de studiebureaus, de veiligheidscoördinator
 • de ondernemers en hun onderaannemers
 • alle actoren verbonden aan de werf

2 verzekeringsperiodes

2 afzonderlijke verzekeringsperiodes: 

 • bouw-/montage-/testtermijn (van de start tot het einde van de werkzaamheden)
 • onderhoudstermijn (duur van maximum 24 maanden)