Een vraag?

Ethias Assistbus

24 uur op 24 pechverhelping voor autocars en autobussen
  • 24/7 pechverhelping of slepen
  • In geval van pech of een ongeval
  • Tijdens verplaatsingen in België (en tot maximum 50 km buiten onze landsgrenzen)

Ethias Assistbus

Ethias Assistbus verzekert de pechverhelping en het eventuele slepen van uw autocar/autobus tijdens verplaatsingen in België.

Het is de ideale aanvulling op de verplichte motorrijtuigenverzekering voor autocars en autobussen.


Altijd aan uw zijde, 24/7


Tijdens een reis kunnen zich mechanische problemen of een ongeval voordoen waardoor uw autocar/autobus niet meer kan verder rijden.


Dankzij Ethias Assistbus kunt u met een gerust hart de weg op gaan: Ethias Assistbus biedt bijstand in geval van pech of een ongeval tijdens verplaatsingen in België (en tot maximum 50 km buiten onze landsgrenzen).

 

Ethias Assistbus dekt

Ethias Assistbus dekt:

  • De pechverhelping of het slepen van het voertuig (inclusief de getrokken bagagetrailer): Ethias Assistbus stuurt een hersteller ter plaatse of sleept het voertuig naar uw stelplaats of naar de garage van uw keuze.
  • Het terughalen van het herstelde voertuig*: als u beslist om het voertuig ter plaatse te laten herstellen, vergoedt Ethias Assistbus de kosten van de treinreis (1e klas) om het herstelde voertuig terug te halen.
  • Bewaring van het voertuig: Ethias Assistbus komt tussen in de kosten voor de bewaring van het voertuig vanaf de dag van het verzoek om tussenkomst tot de dag dat het voertuig wordt afgehaald door de transporteur, met een maximum van 10 werkdagen en een maximumbedrag van 300,00 euro inclusief taksen.

Ethias Assistbus dekt niet

Ethias Assistbus dekt niet:

  • De herstellingskosten van het voertuig
  • Defecten te wijten aan het slechte onderhoud van het voertuig
  • Defecten te wijten aan de brandstof

Documenten

Meer weten?

Meer hierover weten?

Vraag een gratis offerte of de algemene voorwaarden aan via e-mail naar:

 

U kunt ook contact opnemen met uw Ethias-inspecteur (contactgegevens op www.ethias.be/contact).


Lees aandachtig de infofiche in bijlage voordat u de verzekering Ethias Assistbus afsluit.


De verzekering Ethias Assistbus is een bijstandsverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Het is een jaarcontract dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd. Niet tevreden? Dan kunt u een brief sturen naar Ethias, rue des Croisiers, 24 te 4000 LUIK, of mailen naar klachtenbeheer@ethias.be. Bij betwisting kunt u een klachtenbrief sturen naar de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman-insurance.be), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel.