Een vraag?

Bedrijfsschadeverzekering

Waarom kiezen voor Ethias ?
 • 50 % van de maatschappijen niet verzekerd in “Bedrijfsschade” gaan failliet binnen de 5 jaar na een zware schade
 • De verzekering “Bedrijfsschade” is de levensverzekering van uw maatschappij!
 • Ethias geeft uw onderneming een financiële steun om de heropstart te vergemakkelijken.

Dekking

Deze verzekering dekt een aantal verliezen en kosten in geval van onderbreking of vermindering van uw bedrijfsactiviteit tengevolge van een schadegeval, en verzekert het behoud van uw bedrijfsresultaat:

 • Helpt u uw zakencijfer op peil te houden
 • Garandeert de salarissen ondanks de onderbreking of vermindering van uw bedrijfsactiviteit
 • Garandeert de betalingen van de verbrekingsvergoedingen aan uw bezoldigde werknemers
 • Bijkomende kosten

 

De verzekering “Bedrijfsschade” is een aanvulling op de verzekering “Brand en aanverwante risico’s”, die de materiële schade vergoedt.

Duur van de waarborgen

Duur van de waarborgen

Duur van de waarborgen: normaal gezien 12 maanden, maar kan gaan van 6 maanden tot 24 maanden.

Bijkomende waarborgen

Bijkomende waarborgen: 

 • Reconstructie van de archieven, documenten
 • Verboden toegang (tengevolge van een administratieve of juridische beslissing)
 • Toegang onmogelijk (tengevolge van een schade gedekt door een buur)
 • Expertisekosten

Etre client chez Ethias