Een vraag?

BA beroepsleven

Waarom kiezen voor Ethias?
  • Een verzekering op maat van uw specifieke beroepsactiviteit: boekhouders, bedrijfsleiders, leerkrachten, geneesheren, paramedici, dierenartsen, landmeters-experten, juridische mandatarissen... 

Doelgroep

Tot wie richt zich de verzekering BA beroepsleven?

  • Tot vrije beroepen, KMO's, grote ondernemingen... wanneer zij een hoofdzakelijk intellectuele activiteit uitoefenen. 
  • Tot juridische beroepen, boekhoudkundige experten, geneesheren en andere medische beroepen, IT-consultants... 

Dekking

De verzekering BA beroepsleven dekt... 

Wat?
De lichamelijke, materiële en immateriële schade veroorzaakt aan derden als gevolg van een beroepsfout (slecht ontwerp, verkeerd advies, enz.).
Wie is verzekerd?
De onderneming of de zelfstandige.
Waar?
Wereldwijd voor zover het schadegeval het gevolg is van een feit dat verband houdt met de activiteiten die de verzekerden gewoonlijk uitoefenen vanuit hun activiteitenzetel in België. 
Wanneer?
Tijdens de geldigheidsduur van de polis.