Verzekering Beroepsziekten

Bescherm uw personeel bovenop de wettelijke vergoeding
 • Een vergoeding bovenop de wettelijke vergoeding
 • Een interessante bescherming voor de werknemer
 • Een beperkte kost voor de werkgever

Etre client chez Ethias

Beroepsziekten treffen niet alleen arbeiders in de bouw of industrie. De gezondheidscrisis heeft aangetoond dat iedereen, ongeacht beroep of activiteitensector, op een dag met een beroepsziekte te maken kan krijgen.

Meer dan ooit zijn werkgevers en werknemers zich bewust van het belang van een optimale dekking wanneer ze aan een beroepsrisico voor hun gezondheid blootgesteld worden.

In bepaalde gevallen krijgt het slachtoffer echter slechts een gedeeltelijke vergoeding voor zijn schade als gevolg van de tussenkomstlimieten in de wet.

Daarom innoveert Ethias door een verzekering aan te bieden die uitsluitend gericht is op beroepsziekten en die de betaling van een vergoeding bovenop de wettelijke vergoeding garandeert aan elke verzekerde die het slachtoffer wordt van een door Fedris erkende beroepsziekte.

 

Een primeur op de Belgische verzekeringsmarkt!

Etre client chez Ethias

EEN BETERE VERGOEDING

De verzekering “Beroepsziekten” van Ethias verzekert de werknemer die het slachtoffer is van een door FEDRIS erkende beroepsziekte van een bijkomende (zogenaamd extralegale) vergoeding voor schade die door FEDRIS erkend is, namelijk de kosten voor geneeskundige verzorging, tijdelijke ongeschiktheid, blijvende ongeschiktheid alsmede de begrafeniskosten en de vergoeding van de rechtverkrijgenden in geval van overlijden.

 

 

U vindt de lijst van beroepsziekten op www.fedris.be/nl/home

 

.

 

 

Etre client chez Ethias

Voor wie?

De werknemers van de privésector en van de lokale en provinciale overheden die de tussenkomst van FEDRIS genieten voor de vergoeding van hun beroepsziekten.

 

Etre client chez Ethias

Wat is verzekerd?

 • De personen die vermeld staan in de bijzondere voorwaarden.
 • De kosten voor geneeskundige verzorging: medische, chirurgische, farmaceutische, hospitalisatie- en prothesekosten en kosten voor orthopedische apparaten (met inbegrip van de herstellings- en/of vervangingskosten).
 • De tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
 • De blijvende ongeschiktheid.
 • Bij overlijden: de begrafeniskosten en de vergoeding voor de rechtverkrijgenden.

 

Het bedrag van de extralegale vergoedingen bij tijdelijke ongeschiktheid, blijvende ongeschiktheid en overlijden wordt berekend op basis van het jaarloon van het slachtoffer dat tussen het wettelijk maximum en 125 000 euro ligt.

De kosten voor geneeskundige verzorging worden terugbetaald na aftrek van de tussenkomst van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en van de tussenkomst van FEDRIS, tot maximaal 100% van het RIZIV-barema.

Etre client chez Ethias

Wat is niet verzekerd?

 • Schade die dateert van voor de aanvangsdatum van het contract.
 • Beroepsziekten waarvoor FEDRIS een consolidatiedatum in aanmerking genomen heeft die voor de aanvangsdatum van het contract valt.
 • Schade door het tijdelijk of permanent wegnemen van een schadelijke werkomgeving of door andere maatregelen om het ontstaan van beroepsziekten te voorkomen.
 • Verplaatsings- en verblijfkosten van het slachtoffer of zijn familie.
 • De aanvullende tegemoetkoming voor hulp van derden.

Etre client chez Ethias

DE VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG

 • Een vergoeding bovenop de wettelijke vergoeding
 • Een interessante bescherming voor de werknemer
 • Een beperkte kost voor de werkgever
 • Een primeur op de markt

Etre client chez Ethias

Etre client chez Ethias

MEER INFO? EEN OFFERTE AANVRAGEN?

Om gratis een offerte voor een contract, de infofiche en onze algemene voorwaarden te krijgen:

 

 

Lees aandachtig de infofiche en de algemene voorwaarden voor u de verzekering “Beroepsziekten - privésector” of de verzekering “Beroepsziekten - lokale en provinciale overheden” onderschrijft.

 

De ziekteverzekeringen “Beroepsziekten - privésector” en “Beroepsziekten - lokale en provinciale overheden” zijn jaarcontracten onderworpen aan het Belgisch recht die elk jaar stilzwijgend verlengd worden, tenzij ze ten minste 3 maanden voor de vervaldatum van het contract opgezegd worden.

 

Bent u niet tevreden? Aarzel niet om contact op te nemen met de dienst klachtenbeheer@ethias.be. Krijgt u hier geen voldoening? Dan kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman-insurance.be), de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel, fax 02 547 59 75.