Een vraag?

Ethias Bike & More

(groepspolis)
 • Verzeker uw werknemers en hun zachte mobiliteitsmiddelen
 • Een compleet aanbod op maat voor alle zachte mobiliteitsmiddelen
 • Een interessante aanvulling op uw cafetariaplan

Vidéo

Bike & More

Zachte mobiliteit wordt steeds populairder, alleen of in combinatie met andere transportmiddelen.


Wanneer uw werknemers hun fiets (of andere voortbewegingstoestellen) gebruiken, hetzij in hun privéleven, hetzij om naar het werk te gaan, zijn de schadelijke gevolgen van een incident (pech, diefstal, materiële schade, enz.) zelden gedekt.


U kunt hen volledige bescherming bieden met een verzekering voor de diefstal en/of schade aan het voortbewegingstoestel, pechverhelping en lichamelijk letsel van de bestuurder en de passagiers en de Burgerlijke Aansprakelijkheid van de verzekerde.


Een voorbeeld: bij een ongeval brengen wij de bestuurder, indien nodig, terug naar huis of naar het werk.


De Ethias-verzekering Bike & More biedt u een dekking op maat.

Etre client chez Ethias

Ontdek ook Ethias Mobility & More

Ethias Mobility & More, die bescherming biedt aan uw werknemers ongeacht het gebruikte alternatieve vervoermiddel op de weg naar en van het werk en tijdens dienstverplaatsingen.

Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd?

 • Fietsen (elektrisch of niet)
 • Voortbewegingstoestellen: steps (elektrisch of niet), inline skates, skateboards, segways, hoverboards, monowheels, elektrische skateboards, scooters voor personen met een beperkte mobiliteit, enz.

 

Voorwaarde: het toestel mag niet sneller gaan dan 25 km/u. en geen inschrijvingsverplichting hebben.

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

 • Speed pedelecs (fietsen met een autonome motor en met een snelheid > 25 km/u.)
 • Bromfietsen
 • Pocketbikes en alle motorvoertuigen met een verbrandingsmotor

Vol

Met Ethias Bike & More kunt u 5 dekkingen naar keuze combineren:

 

1. Diefstal van het verzekerde transportmiddel

 

Wat is verzekerd?

 • Volledige of gedeeltelijke diefstal van het transportmiddel en poging tot diefstal
 • Diefstal met geweld tegen de bestuurder
 • Diefstal met braak wanneer uw transportmiddel zich in een afgesloten ruimte bevindt of van een afgesloten transportmiddel
 • Toebehoren die aan het transportmiddel zijn bevestigd.

 

Goed om weten: bewaar de aankoopfactuur van het transportmiddel en toebehoren in nieuwe staat. Ethias zal erom vragen in geval van diefstal of schade.

 

Vereiste antidiefstalmaatregelen: wanneer het transportmiddel op een publiek toegankelijke plaats is gestald, moet het met een slot worden vastgemaakt aan een vast bevestigingspunt. Dit slot moet een aankoopwaarde van minimum € 30 hebben en het moet bevestigd zijn aan het frame van de fiets (en dus niet aan een wiel).

 

Aanvaardingsvoorwaarden

Het transportmiddel mag niet ouder zijn dan 2 jaar op het ogenblik dat de waarborg in werking treedt (de aankoopdatum in nieuwe staat geldt als referentie).

 

Wat is niet verzekerd?

 • Diefstal van afneembare /niet vast gemonteerde toebehoren (zoals tassen, handtassen, mandjes, navigatietoestellen, computers, camera’s, fietspompen en drinkbussen)
 • Diefstal van vast gemonteerde toebehoren als deze niet vermeld zijn op de aankoopfactuur van het transportmiddel in nieuwe staat of op een aparte aankoopfactuur
 • Voor elektrische fietsen (met trapondersteuning): diefstal van enkel de batterij
 • Diefstal van (een) wiel(en)

 

Waar?

Overal ter wereld.

 

Vrijstelling?

De vrijstelling wordt vastgesteld bij het sluiten van het contract.

 

Waardevermindering bij totaal verlies

 • 0 % in het 1e jaar
 • Vanaf de 13e maand: 1 % van de verzekerde waarde per maand (met een maximale waardevermindering van 75 %)

Materiële schade

2. Materiële schade aan het verzekerde transportmiddel

Wat is verzekerd?

 • de schade die accidenteel werd veroorzaakt aan het verzekerde transportmiddel alsook de schade die u zelf toevallig hebt veroorzaakt
 • de schade door vandalisme aan het verzekerde transportmiddel
 • de schade aan het verzekerde transportmiddel als gevolg van een brand veroorzaakt door de batterij waarmee het transportmiddel is uitgerust

 

Wat is niet verzekerd?

 • de schade aan de onderdelen van het verzekerde transportmiddel als gevolg van slijtage of een duidelijk gebrek aan onderhoud
 • de schade van louter esthetische aard, zoals krassen, schrammen en afschilferen, enz.
 • de schade veroorzaakt aan de banden als gevolg van een lekke band

 

Wie?

De eigenaar van het verzekerde transportmiddel.

 

Waar?

Overal ter wereld.

 

Vrijstelling?

 • Totaal verlies: 0 €
 • Herstelling van een transportmiddel < 4000 € inclusief BTW: 50 €
 • Herstelling van een transportmiddel > 4000 € inclusief BTW: 200 €

 

 

Waardevermindering bij totaal verlies

 • 0 % in het 1e jaar
 • Vanaf de 13e maand: 1 % van de verzekerde waarde per maand (met een maximale waardevermindering van 75 %)

Pechverhelping

3. Pechverhelping in België

Wat is verzekerd?

In geval van een ongeval, daad van vandalisme, mechanische of elektrische panne, lekke band, (poging tot) diefstal, diefstal of verlies van de slotsleutels:

Indien nodig, brengen wij de bestuurder terug naar huis of naar het werk.

Als de verzekerde per ziekenwagen moet worden vervoerd, betaalt Ethias Assistance het vervoer van de verzekerde van de plaats van het ongeval naar het ziekenhuis, alsook zijn terugkeer naar huis na ontslag uit het ziekenhuis.


Opgelet: de pechverhelper komt enkel tussen op bereikbare wegen.

 

Aanvaardingsvoorwaarden

Het transportmiddel mag niet ouder zijn dan 5 jaar op het ogenblik dat de waarborg in werking treedt (de datum van aankoop in nieuwe staat geldt als referentie).

 

Wat is niet verzekerd?

 • Een lege batterij
 • Tussenkomsten als de verzekerde zich op minder dan 1 km van zijn woonplaats bevindt
 • Terugkerende pannes aan het verzekerde transportmiddel die te wijten zijn aan een gebrekkig onderhoud
 • Pechverhelping die niet door Ethias is georganiseerd

 

Wie?

 • De eigenaar van het verzekerde transportmiddel
 • De bestuurder en de passagiers van het verzekerde transportmiddel voor het deel “vervoer van personen” nadat het transportmiddel is weggesleept

 

 

Waar?

In België en tot 50 km buiten onze landsgrenzen.

Lichamelijke ongevallen

4. Lichamelijke ongevallen van bestuurders en passagiers

Wat is verzekerd?


In geval van verwondingen van de bestuurder of de passagiers:

 • de kosten van medische, chirurgische en farmaceutische behandelingen, met inbegrip van de revalidatie- en prothesekosten
 • de economische en morele schade die voortvloeit uit de tijdelijke of blijvende, volledige of gedeeltelijke ongeschiktheid
 • de hulp van een derde in geval van blijvende ongeschiktheid

 

In geval van overlijden van de bestuurder:

 • de terugbetaling van de begrafeniskosten

 

Aanvaardingsvoorwaarden

Het transportmiddel mag niet ouder zijn dan 2 jaar op het ogenblik dat de waarborg in werking treedt (de datum van aankoop in nieuwe staat geldt als referentie).

 

Wat is niet verzekerd?


De schade die het gevolg is van:

 • De deelname aan een sport of wedstrijd waarvoor de verzekerde wordt vergoed
 • Een ongeval in staat van dronkenschap
 • De verhuur van het vervoermiddel
 • Een opzettelijke daad van de verzekerde

 

Wie?

Ethias Bike & More dekt de bestuurder en de passagiers van het verzekerde transportmiddel, zelfs als de bestuurder in fout is.

 

Waar?

Overal ter wereld.

 

Hoeveel?

 • Tot 25 000 € per schadegeval en per slachtoffer, zonder vrijstelling
 • Tot 130 € per helm, zonder vrijstelling

Vol

5. Burgerlijke Aansprakelijkheid van de verzekerde

Wat is verzekerd?

 • De extra-contractuele burgerlijke aansprakelijkheid die de verzekerde kan oplopen voor schade die door het verzekerde voertuig aan derden wordt toegebracht.

 

Wat is niet verzekerd?

 • De schade voortvloeiend uit de burgerlijke aansprakelijkheid die onder de toepassing van een wettelijk verplichte verzekering valt (met name de verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen, de arbeidsongevallenverzekering);
 • De schade veroorzaakt aan het verzekerde voertuig.

 

Waar?

Overal ter wereld.

Alle voordelen in één oogopslag

Alle voordelen in één oogopslag

 • Deze verzekering biedt u een dekking op maat
 • Een interessante aanvulling op uw cafetariaplan
 • Een compleet aanbod voor alle zachte mobiliteitstoestellen

Meer info?

Meer info? Een offerte aanvragen?

Om gratis een offerte voor een contract, de infofiche en onze algemene voorwaarden te krijgen:Lees aandachtig de infofiche en de algemene voorwaarden voordat u de verzekering Ethias Bike & More afsluit.

 

De verzekering Ethias Bike & More is een omnium- en ongevallenverzekering onderworpen aan het Belgische recht. Het betreft een jaarcontract dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd. Als u niet tevreden bent, stuur uw opmerkingen dan naar ondernemingen@ethias.be. Aarzel niet om contact op te nemen met de dienst klachtenbeheer@ethias.be. Krijgt u hier geen voldoening? Richt u dan tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman-insurance.be), de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel.