Een vraag?

Burgerlijke Aansprakelijkheid Ondernemingen

Waarom kiezen voor Ethias?
 • Flexibel contract: keuze van waarborgen, vrijstelling...
 • Diverse oplossingen mogelijk op maat van de uitgeoefende activiteit
 • De onderneming is verzekerd alsook het voltallige personeel, met inbegrip van de bedrijfsleiders en alle personen die de aansprakelijkheid van de onderneming kunnen betrekken in het kader van de activiteiten van uw ondernemingen

Dekking

De onderneming en haar personeel zijn verzekerd tegen alle schade toegebracht aan derden door een fout begaan in het kader van de uitoefening van de ondernemingsactiviteit of ter gelegenheid hiervan.

BA uitbating

BA uitbating 

 • Dekking van de schade toegebracht aan derden bij de uitoefening van de activiteiten van de onderneming. 
 • Het betreft hoofdzakelijk de dekking van de extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid. 

BA toevertrouwde goederen

BA toevertrouwde goederen

 • Facultatieve waarborg binnen de waarborg BA uitbating.
 • Dekking van de schade die toevallig wordt aangebracht aan goederen die aan de verzekerden werden toevertrouwd om te worden bewerkt of hersteld.

BA na levering

BA na levering 

 • Facultatieve verzekering naargelang de verzekerde activiteit.
 • Uitgebreide bescherming tegen alle schade ten laste van de onderneming, na de levering van een product of na de uitvoering van werken.
 • Fabrikanten, invoerders en leveranciers zijn verzekerd bij schade door onder meer gebreken of tekortkomingen in de levering of de uitgevoerde werken.

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand

 • Facultatieve waarborg.
 • Betaling van de kosten voor de strafrechtelijke verdediging van de verzekerden (onderzoeks-, expertise-, advocaat- en procedurekosten), alsook van de gemaakte verdedigingskosten om schade te verhalen bij een aansprakelijke derde teneinde de vergoeding hiervan te bekomen.