Een vraag?

Gewaarborgd inkomen

Waarom kiezen voor Ethias?
  • Deze verzekering waarborgt het inkomensniveau en verlicht zo de financiële gevolgen van een werkonbekwaamheid : 
  • Voor zelfstandigen 
  • Voor werknemers (door een groepsverzekering onderschreven door de werkgever) 

Gewaarborgd inkomen

Deze verzekering waarborgt een rente in geval van een gedeeltelijke of volledige, tijdelijke of definitieve werkonbekwaamheid :

  • Voor de zelfstandigen wordt de rente berekend in functie van het jaarlijks aangegeven inkomen.
  • Voor de bedienden wordt de rente berekend op het verschil tussen de ziekte-invaliditeitsverzekering en het jaarlijks brutoloon ontvangen door de verzekerde. 

Waarborgformules

Er is keuze uit drie waarborgformules :

  • alleen ziekte
  • ziekte en ongevallen in het privéleven (alleen voor zelfstandigen)
  • ziekten en alle ongevallen 24 uur per dag

Renteformules

Twee renteformules mogelijk :

  • Een constante rente : de premies en rente blijven constant tijdens de looptijd van de polis
  • Een geïndexeerde rente : de premies en de renten worden volgens afspraak, ofwel elk jaar automatisch verhoogd met met een overeengekomen percentage of gekoppeld aan de gezondheidsindex.